Fiscaliteit

Fiscaliteit is essentieel voor de goede werking van een onderneming en de competitiviteit van een land. Het VBO verdiept zich in alle dimensies van de fiscaliteit (vennootschapsbelasting, personenbelasting, btw, douane, procedures, strijd tegen de fiscale fraude, …) zowel op Belgisch als op Europees en internationaal vlak. Daarnaast besteden we ruim aandacht aan de goede relaties tussen de ondernemingen en de belastingadministratie, vooral inzake de vereenvoudiging van de fiscale regels.

Nieuwe btw-circulaire gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen

Het federaal regeerakkoord stelde een evaluatie...

07 december 2015 | Nieuws

Rechtspersonen-bestuurders: btw-plicht opnieuw uitgesteld

Vele bestuursmandaten in vennootschappen worden...

24 november 2015 | Nieuws

Factuur hersteld als oorzaak opeisbaarheid btw

Zoals het VBO meermaals aankaartte, waren de...

30 juni 2015 | Nieuws

Overgangsregeling opeisbaarheid btw: wanneer verandert de wet?

Door de wet van 17 december 2012, die op 1 januari...

28 april 2015 | Nieuws

Btw – VBO-aanbevelingen over twee prioritaire dossiers

Eind vorig jaar werd een VBO-actieplan inzake btw...

28 april 2015 | Nieuws
05 januari 2015 | Nieuws
17 december 2014 | Nieuws

Definitieve regels opeisbaarheid btw uitgesteld tot 30 juni 2015

De wet van 17 december 2012, die in werking trad...

10 december 2014 | Nieuws
26 november 2014 | Nieuws
14 oktober 2014 | Nieuws

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 17 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.