Btw – Nieuwe richtlijnen aftrek op bedrijfsmiddelen

In 2011 liet de BTW-administratie weten dat de beslissing van 20 oktober 2011 met betrekking tot de aftrekbaarheid van btw op bedrijfsmiddelen (vnl. de bedrijfswagens) tijdelijk, tot nader order, werd opgeschort.

Om de rechtszekerheid van de belastingplichtigen te kunnen waarborgen, had de BTW-administratie op 10 januari 2012 tevens beslist dat de regels die van toepassing waren tot 31 december 2010 door de belastingplichtige onverkort verder mochten worden toegepast tot 31 december 2011.

In een addendum dat op 11 december 2012 op Fisconet (*) werd gepubliceerd, heeft de BTW-administratie haar definitieve richtlijnen bekendgemaakt die vanaf 1 januari 2013 van toepassing zijn. Voor 2012 mogen de belastingplichtigen bij wijze van overgangsmaatregel hetzij de regels voor 2011 blijven toepassen, hetzij meteen de nieuwe regels toepassen.

VBO - Deze nieuwe instructies, waarover voorafgaand overleg met het VBO heeft plaatsgevonden, maken het mogelijk te kiezen tussen verschillende methoden voor het berekenen van het privégebruik van bedrijfsmiddelen. Ze geven vaste vorm aan een echte vereenvoudigingsinspanning ten behoeve van de ondernemingen. Nu dienen de werkelijke kosten van die vereenvoudiging voor de ondernemingen nog te worden beoordeeld en dient te worden nagegaan of de nieuwe regels wel conform het Europees recht zijn.

(*) http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=0b4683fb-2b75-4209-a654-a2d1cee99639#findHighlighted

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 17 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.