Young Talent in Action 2023: Bridging the future

Tussen 2 oktober en 13 november namen meer dan 3000 jongeren deel aan een van de zeven evenementen van de Young Talent in Action-campagne 2023 (YTiA). Doel? Bruggen bouwen tussen jongeren, onderwijs, arbeidsmarkt en beleid. Want hoe meer jongeren een job vinden waarin ze kunnen excelleren, hoe beter. Beter voor de jongere, beter voor de werkgevers, beter voor de maatschappij. Een ‘triple win’. 


Pieter Timmermans, GEDELEGEERD BESTUURDER
15 november 2023

Tijdens de debatten van het slotevent in Bozar gingen we dieper in op een aantal thema’s waarover 800 jongeren en 125 bedrijfsleiders hun ongezouten mening gaven in onze ‘Bridging The Future’-enquête: diversiteit, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, ondernemerschap, werk-privébalans, flexibiliteit, arbeidsvoorwaarden … Voor elk thema werd de match of mismatch tussen jongeren en werkgevers uitgelicht. Kijken ze op dezelfde manier naar die thema’s? Of net niet?

Bridging the future: opvallende resultaten

  • Jongeren en werkgevers vinden dat school hen onvoldoende voorbereidt op de arbeidsmarkt

Maar liefst 44% van de jongeren is die mening toegedaan, maar bij werkgevers leeft ze nog sterker. Dat is een van de redenen waarom we de voorbije maanden de handen uit de mouwen staken en verschillende lokale evenementen organiseerden om jongeren de kans te bieden rechtstreeks kennis te maken met de bedrijfswereld en in dialoog te gaan.
Met YTiA willen we de verwachtingen van jongeren en werkgevers analyseren en jongeren en de arbeidsmarkt zo dichter bij elkaar brengen.

  • Loonsverhoging op basis van productiviteit bekoort minder jongeren dan de werkgevers verwachten

Hoewel de meerderheid (68%) van de werkgevers denkt dat jongeren een loonsverhoging verkiezen op basis van behaalde resultaten, verwacht meer dan de helft (61%) van de jongeren een loonsverhoging te krijgen op basis van anciënniteit.

  • Jongeren en werkgevers zijn het eens over het nut van werkplekleren en stages

Jongeren zijn enthousiast over werkplekleren omdat ze ervan overtuigd zijn dat het hun jobkansen helpt te verhogen. Daarenboven erkennen zowel studenten hoger onderwijs als werkgevers de belangrijke meerwaarde die een stage kan bieden, onder meer via het aanleren van praktische vaardigheden en een eerste kennismaking met het beroepsveld.
We pleiten met het VBO dan ook al langer om stagemogelijkheden uit te breiden en harder in te zetten op duaal leren om die noodzakelijke brug te slaan.

  • Meer werkgevers zetten actief in op een diversiteitsbeleid

Bijna drie op de vijf werkgevers geven aan een diversiteitsbeleid te hebben. Dat is een stijging ten opzichte van vorig jaar. Toen hanteerde 48% van de werkgevers een diversiteitsbeleid.
Die evolutie ziet het VBO met plezier tegemoet en we merken ook op het terrein dat het thema leeft en veel bedrijven er actief mee aan de slag gaan.

  • Jongeren en werkgevers vinden elkaar in mix van tele- en kantoorwerk

Maar liefst 65% van de bevraagde werkende jongeren geeft aan dat ze wel eens van thuis uit werken. Maar het contact met de collega’s blijft heel belangrijk: 86% van de werkende jongeren noemt het belangrijk om op regelmatige basis hun collega’s op kantoor te zien. Sociaal contact en verbondenheid met het team zijn belangrijke drivers.
Alhoewel jongeren flexibiliteit verwachten van hun (toekomstige) werkgever, ligt flexibiliteit in de omgekeerde richting minder voor de hand. Daar moeten de werkgevers en jongeren nog naar elkaar toegroeien.
Met als doel flexibiliteit, bereikbaarheid, connectie en deconnectie evenwichtig op elkaar af te stemmen.

YTiA is voor jongeren de directe lijn met de wereld van de bedrijven en werkgevers”

‘Bridging the future’ toont aan hoe belangrijk het is om de dialoog met jongeren aan te gaan, om de kloof tussen aanstormend talent en de arbeidsmarkt te overbruggen. Op zijn beurt is YTiA voor jongeren de directe lijn met de wereld van de bedrijven en werkgevers. Hoe meer jongeren een job vinden waar ze hun echte talenten kunnen botvieren, hoe beter. Voor de jongeren en voor de werkgevers. Maar ook voor de maatschappij. Leerkrachten, ondernemers en politici moeten samenwerken om dat doel te bereiken. En de verwachtingen op elkaar af te stemmen.

Bij deze een warme uitnodiging om in het rapport ‘Bridging the future’ te duiken en de vele diverse thema’s die worden aangeboord te ontdekken!

Meer weten? Link naar de enquêteresultaten 

Alle foto’s van Young Talent in Action vind je hier.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.