Studie inzake de naleving van de Corporate Governance Code 2020: een positief resultaat

De Belgische Corporate Governance Code bevat principes inzake behoorlijk bestuur van beursgenoteerde ondernemingen. In 2020 werd, na eerdere versies in 2004 en 2009, een nieuwe versie van de code gepubliceerd, de Code 2020. Een regelmatige update is noodzakelijk om aan te sluiten op evoluties op maatschappelijk en economisch vlak en nieuwe inzichten inzake deugdelijk bestuur te verwerken. Bij de update werd tevens rekening gehouden met de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.


Arie Van Hoe, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
02 februari 2022

De Code 2020 reflecteert de algemeen aanvaarde visie op deugdelijk bestuur van beursgenoteerde ondernemingen. Eigen aan de Code 2020, en andere vergelijkbare buitenlandse codes, is het ‘pas toe of leg uit’-principe (‘comply or explain’). Ondernemingen kunnen afwijken van de bepalingen van de Code, op voorwaarde dat hiervoor gegronde argumenten gegeven worden.

De naleving van de Code 2020 is vrijwillig noch vrijblijvend. Op regelmatige wijze wordt onderzocht of de betrokken ondernemingen de code naleven, conform het ‘pas toe of leg uit’-principe. Een goede naleving van de Code 2020 is immers noodzakelijk om het vertrouwen in die vorm van autoregulatie te ondersteunen.

Recent werd de eerste studie over de naleving van de Code 2020, uitgevoerd door Guberna en het VBO, afgerond. Daaruit blijkt dat vennootschappen 89,9% van de bepalingen van de Code toepassen en voor 6,4% van de bepalingen uitleggen waarom zij ervan afwijken. Globaal genomen betekent dit dat de Code 2020 dus voor 96,3% wordt nageleefd.

De Commissie Corporate Governance, die toeziet op de naleving van de Code 2020, ambieert evenwel een naleving van 100%. Om dat doel te bereiken, worden de ondernemingen individueel op de hoogte gesteld van de geïdentificeerde verbeterpunten en zal de studie op korte termijn worden herhaald, om de voortgang te monitoren.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.