Besturen in 2022 en daarna

Lange tijd gold winst maken in het voordeel van de aandeelhouders als alleenzaligmakende doelstelling voor bedrijven. Aan de belangen van andere belanghebbenden (denk aan werknemers en aan de maatschappij in het algemeen) werd geen bijzondere waarde toegekend. Die Friedmandoctrine, genoemd naar de Nobelprijswinnaar Milton Friedman, bevatte een duidelijke instructie voor bestuurders. Het kompas van de onderneming was afgesteld op het exclusieve belang van de aandeelhouders. Die filosofie werd aangeduid als de ‘shareholders primacy’-doctrine.


Arie Van Hoe, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
19 oktober 2022

Sinds enige tijd moet de ‘shareholders primacy’-doctrine plaats ruimen voor de doctrine van ‘stakeholder capitalism’. Die schuift het paradigma van duurzame waardecreatie naar voren. Het behalen van winst blijft daarbij centraal staan, doch niet ten koste van alles. Duurzame waardecreatie neemt andere belangen dan louter aandeelhoudersbelangen in aanmerking.

Duurzame waardecreatie daarentegen verruimt de blik van de bestuurders. Naast de belangen van aandeelhouders moet rekening worden gehouden met mensenrechten, ecologie, klimaatverandering … en dat op korte, middellange en lange termijn. Dat is een veel moeilijkere oefening, zeker in geopolitiek onstabiele tijden. Het afwegen van op het eerste gezicht divergerende belangen is nu eenmaal zelden een neutrale oefening. Daar komt nog bij dat het doen en laten van ondernemingen vandaag van nabij wordt opgevolgd door diverse partijen.

Een onderneming besturen in 2022 is dus moeilijker dan ooit. Om daaraan tegemoet te komen organiseert het VBO, in samenwerking met Guberna, op 26 oktober 2022 de jaarlijkse Listed Company Day. Tijdens die namiddag worden actuele topics die van belang zijn voor vennootschapsbestuurders toegelicht, zowel vanuit academisch als praktisch perspectief.

Inschrijven is nog steeds mogelijk en kan via volgende link

Foto ©Shutterstock

 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.