Inflatie bereikte in september 2022 een nieuw record, hoogste peil sinds augustus 1975

Volgens de laatste cijfers van het Belgische statistiekbureau (Statbel) kwam de consumptieprijsindex, die het algemeen prijspeil in Belgiƫ voor een gemiddelde referentiekorf van goederen en diensten meet, in september 2022 uit op 125,24 (basis 2013 = 100). Op jaarbasis komt dat neer op een toename van de consumptieprijzen met 11,27%. Een dergelijk inflatieniveau hebben we niet meer gezien sinds augustus 1975, toen bedroeg het inflatiepercentage 11,42%.


Christophe Ernaelsteen, COMPETENTIECENTRUM ECONOMIE & CONJUNCTUUR
03 oktober 2023

De inflatiegolf is nog steeds hoofdzakelijk te wijten aan de stijging van de energieprijzen, die eind augustus/begin september 2022 opnieuw de hoogte in gingen om vervolgens ietwat terug te vallen (op jaarbasis +134,9% voor aardgas, +81,3% voor elektriciteit, +56,3% voor huisbrandolie, +24,3% voor diesel en +9,3% voor benzine). De prijsstijgingen voor enkel die vijf producten nemen al bijna 6 procentpunt van de gemeten inflatie van 11,3% voor hun rekening en zijn met andere woorden verantwoordelijk voor meer dan 50% van de huidige stijging van de consumptieprijsindex. Hoewel vooral de energieprijzen aan de basis liggen van de huidige algemene prijsstijgingen, gaan op dit moment ook de prijzen van talloze andere producten met meer dan 10% of zelfs 15% de hoogte in als gevolg van de hogere energie- en grondstoffenprijzen (+14,6% voor brood, +12,1% voor kaas, +19,1% voor koffie, +25,9% voor boter, +25,4% voor volle melk, +10,8% voor kranten enz.). De onderliggende inflatie, die de prijsstijgingen exclusief energie en voedsel meet, bedraagt nu 6,2%.

Ook in de gezondheidsindex, die met name wordt gebruikt voor de indexering van de huurprijzen, en de afgevlakte gezondheidsindex, die de basis vormt voor de indexering van de pensioenen, sociale uitkeringen en lonen, worden nog steeds versnelde prijsstijgingen opgetekend van respectievelijk 11,3% en 9,7%.

België staat voor een gigantische concurrentiecrisis

De ondernemingen, die, laten we dat niet vergeten, als eerste door de stijging van de energie- en grondstoffenprijzen worden getroffen, worden nu ook geconfronteerd met een explosieve stijging van hun loonkosten. In België wordt de stijging van de inflatie immers rechtstreeks, en dus veel sneller dan in onze buurlanden, doorgegeven aan de lonen via de automatische indexering. De ondernemingen hebben geen andere keuze dan die explosieve toename van de kosten door te rekenen in hun verkoopprijzen, waardoor het probleem nog groter wordt. Volgens de laatste vooruitzichten van het Federaal Planbureau (FPB) van 4 oktober 2022 (zie grafiek) zou de afgevlakte gezondheidsindex in 2022 en 2023 in totaal met 16,8% stijgen! Dat is evenveel in twee jaar als in de afgelopen tien jaar ... 

Verwachte evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex van september 2022 van het Federaal Planbureau (stijging op jaarbasis)

Bronnen: Statbel en FPB.

VBO – Als reactie op de energiecrisis heeft de regering onlangs een reeks maatregelen genomen om gezinnen en ondernemingen te helpen. Het VBO juicht die steun toe, maar gezien de omvang van de dreigende concurrentiecrisis dringt het aan op aanvullende maatregelen. Volgens onze voorspellingen zal onze absolute loonhandicap ten opzichte van onze drie belangrijkste handelspartners, Duitsland, Frankrijk en Nederland, die de afgelopen tien jaar werd teruggebracht tot iets meer dan 10%, tegen eind 2023 opnieuw oplopen tot 16%. Een decennium aan inspanningen weggeveegd in minder dan 2 jaar ... Daarom vraagt het VBO de sociale partners en de regering om dringend na te denken over mogelijke bijkomende maatregelen om de concurrentiekracht van onze ondernemingen te vrijwaren. Als er niet wordt ingegrepen, zal de huidige energiecrisis een competitiviteitscrisis worden, die zich zal vertalen in verlies van marktaandelen, faillissementen en jobverlies. Intussen ontwikkelde het VBO een ‘inflatie en concurrentievermogen’-dashboard, dat maandelijks zal worden bijgewerkt, om de huidige situatie op te volgen. Dat vindt u via deze link (laatste update op 03/10/2023)

Foto ©belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.