© Shutterstock

Belgische bevoorradingszekerheid tot 2034: een blik op de toekomst

Transmissienetbeheerder Elia heeft recent zijn nieuwste Adequacy and Flexibility Study for Belgium gepubliceerd voor de periode 2024-2034. De studie brengt via een kwantitatieve analyse de behoeften inzake de bevoorradingszekerheid van het Belgische elektriciteitsnet in kaart voor die periode. Dat tweejaarlijkse rapport verscheen op 29 juni, dag waarop Engie en de Belgische overheid ook een akkoord bereikten over de verlenging van de kerncentrales Tihange 3 en Doel 4.


Jill Koch, COMPETENTIECENTRUM ENERGIE, KLIMAAT & MOBILITEIT
04 juli 2023

Het rapport bespreekt de nood aan zowel ‘adequacy’ (het vermogen om voldoende capaciteit te hebben om de relevante noden te dekken) en flexibiliteit (het vermogen om schommelingen tussen productie en consumptie op te vangen) van het systeem, alsook de economische haalbaarheid zonder een marktbrede interventie zoals het capaciteitsrenumeratiemechanisme (CRM).

Om dat in kaart te brengen, gebruikt Elia een probabilistische benadering waarbij een scenario- en sensitiviteitsanalyse wordt uitgevoerd. De uit die analyse tot stand gekomen scenario’s zijn gebaseerd op uitgangshypotheses die zo precies mogelijk zijn in functie van de meest recente informatie die Elia toen ter beschikking had.

De observatie die als rode draad doorheen de studie loopt, is dat de Belgische elektrificatie zich vroeger en sneller verspreidt over de maatschappij dan initieel verwacht. Die trend valt volgens Elia grotendeels te verklaren door de toenemende vraag binnen de transport- (EV’s) en verwarmingssector (warmtepompen) en de industrie.

Terwijl in 2025-2026 een regelbaar vermogen van 2 GW nodig zal zijn, zal die capaciteitsbehoefte omwille van de toenemende elektrificatie van 2027 tot 2029 jaarlijks met 700 MW verhogen. Die capaciteitsbehoefte zal zich tussen 2030-2032 dan weer stabiliseren door de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen (bv. door de tweede golf van offshorewindenergie in de Princess Elisabeth Zone). Vanaf 2033 zal de capaciteitsbehoefte opnieuw verhogen als gevolg van de voortdurende elektrificatie van het systeem.

Elia benadrukt dat die voorspelde capaciteitsnood wel gedekt kan worden door het Belgische CRM, een eerste belangrijke hefboom. Vervolgens heeft flexibiliteit, een tweede hefboom, ook het potentieel om bij te dragen tot de bevoorradingszekerheid door het piekverbruik af te vlakken, waarbij de flexibiliteit van de eindgebruiker een cruciale rol speelt. Een derde hefboom is de infrastructuur. Elia argumenteert dat iedere vertraging in het benutten van de flexibiliteit of het realiseren van het elektriciteitsnet zal resulteren in extra capaciteitsbehoeften.

Om de Belgische bevoorradingszekerheid te beheren volgens die drie hefbomen, presenteert Elia in het rapport ten slotte ook te nemen maatregelen op korte, middellange en lange termijn. De netbeheerder benadrukt dat al die maatregelen gelijktijdig en met gelijke aandacht moeten worden geïmplementeerd om crisissen te vermijden.

 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.