© Shutterstock

Infosessie CBAM: wat wordt van bedrijven verwacht?

Op 1 oktober 2023 ging de overgangsperiode van het nieuwe Europese mechanisme voor koolstofgrenscorrectie (Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM) van start. Er rijzen echter nog heel wat vragen over de werking van het nieuwe mechanisme en de implementatie ervan in België. Wie zijn de betrokken actoren? Hoe kan aan de rapportageverplichtingen worden voldaan? Via welke procedure zullen ‘CBAM-certificaten’ kunnen worden aangekocht? Om die en vele andere vragen over het CBAM te beantwoorden, werd op vrijdag 20 oktober een informatiesessie georganiseerd door het VBO en de Dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met deelname van de Belgische douane en de Europese Commissie.


Jill Koch, COMPETENTIECENTRUM ENERGIE, KLIMAAT & MOBILITEIT
24 oktober 2023

Ter herinnering, het CBAM, dat is vastgelegd in een Europese verordening, zorgt ervoor dat voor producten die naar de EU worden geïmporteerd, een prijs wordt betaald voor de koolstof die ze bevatten. Zo wil de Europese Unie koolstoflekkage vermijden, een fenomeen waarbij Europese producenten zich buiten de EU vestigen om te kunnen genieten van een minder ambitieus klimaatbeleid en zo de Europese koolstofprijs binnen het emissiehandelssysteem (EU-ETS) te ontwijken.

Tijdens de overgangsfase, die tot eind 2025 zal lopen, moeten importeurs in de Europese Unie de koolstofemissies aangeven van de producten die ze importeren uit derde landen, zonder dat ze daarvoor een financiële correctie hoeven te betalen. Vanaf 1 januari 2026 zullen diezelfde importeurs ‘CBAM-certificaten’ moeten aankopen in de Europese Unie of via hun nationaal systeem. Vervolgens dienen de importeurs jaarlijks via een CBAM-aangifte het aantal certificaten in te dienen dat overeenkomt met de hoeveelheid totale ingebedde emissies van het product.

Het evenement had als doel om de bedrijfswereld en andere belanghebbenden voor te bereiden op de implementatie van die overgangsfase in België door verscheidene relevante actoren aan het woord te laten. Eerst werd de Europese en Belgische context van het CBAM gepresenteerd door Maxime Monleon (Europese Commissie – DG Taxud) en Henri Kevers (FOD Leefmilieu – Dienst Klimaatverandering). Vervolgens verduidelijkte Patrick Versluys (FOD Financiën – Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen) de rol van de Belgische douane. Ter afsluiting gaven Pieter Baeten en Rossana Gresia (FOD Leefmilieu – Dienst Klimaatverandering) verdere uitleg over de praktische werking van het CBAM.

1697809268269 (1).jpg
Het publiek kreeg ook de mogelijkheid om na elke interventie en op het einde van de sessie vragen te stellen over het mechanisme. De meest voorkomende vragen worden verzameld op de respectievelijke websites van beide overheidsdiensten, die regelmatig worden bijgewerkt. Beide platformen, evenals de Europese Commissie, bieden ook een eigen contactpunt voor verdere vragen.

Voor meer informatie over de werking van het Carbon Border Adjustment Mechanism, inclusief de presentaties en opname van het evenement, kunt u terecht op de website van de Dienst Klimaatverandering van de FOD Leefmilieu (klimaat.be).

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.