© belga © Clément Philippe

Binnenvaart – Een gunstige wijziging van de regelgeving

Op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet heeft de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd tot wijziging van het Belgische Scheepvaartwetboek. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) heeft zich van in het begin ingezet voor deze nieuwe regelgeving, en is dus tevreden met de goedkeuring van het voorontwerp, dat het resultaat is van overleg met de sector.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
03 juli 2023

Het voorontwerp beoogt de bestaande regelgeving te moderniseren en te vereenvoudigen. Het bereiken van een zo harmonieus mogelijk juridisch en economisch evenwicht tussen de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen is het sleutelelement van deze hervorming, die het vervoer in de binnenvaart nog aantrekkelijker moet maken.

We zijn tevreden dat dit voorontwerp van wet zich in de laatste goedkeuringsfase bevindt”, zegt Olivier Van der Maren, Executive Manager van het competentiecentrum Energie, Klimaat & Mobiliteit van het VBO. “Dat is goed nieuws voor de bedrijven in de sector en voor de Belgische economie als geheel, die moet kunnen vertrouwen op deze vervoersmodus.”

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.