© Shutterstock

Financiering van de transitie – Tijd voor ondersteunende maatregelen!

Op dinsdag 13 juni presenteerde de Europese Commissie een pakket voorstellen om het kader voor duurzame finance te versterken. Volgens het DG Financiële Diensten, Financiële Stabiliteit en Kapitaalmarktenunie van de Europese Commissie zal dat wetgevingspakket de laatste grote reeks publicaties over duurzame finance zijn.


Rodolphe Mouriau , COMPETENTIECENTRUM SUSTAINABILITY & CIRCULAIRE ECONOMIE
08 augustus 2023

De Commissie zal zich nu tot het einde van haar ambtstermijn concentreren op het ondersteunen van bedrijven en financiële spelers. Ze erkent immers dat, hoewel het huidige kader voor duurzame finance begint te werken zoals bedoeld, het voor bedrijven complex is om te voldoen aan de nieuwe ESG-rapportagevereisten.

Kortom, de Commissie is van mening dat, om duurzame finance in Europa te blijven stimuleren, de verschillende stakeholders begeleiding nodig hebben.

Die positieve boodschap voor bedrijven komt tot uiting in de (niet-bindende) aanbevelingen over de financiering van de transitie (‘transition finance’).

Die aanbevelingen definiëren kernbegrippen als ‘transitie’ en ‘transitiefinanciering’ en leggen uit hoe bedrijven, investeerders en financiële tussenpersonen vrijwillig gebruik kunnen maken van het kader voor duurzame finance om de overgang naar een duurzame economie te financieren, met concrete voorbeelden.

Ze richten zich in het bijzonder op transitieplannen. Die plannen worden gedefinieerd als tools die bedrijven, investeerders en financiële tussenpersonen helpen om hun klimaat- of milieudoelstellingen te vertalen naar acties en investeringsplannen. Volgens de Commissie kan de geloofwaardigheid van een transitieplan op allerlei manieren worden vergroot. Dat kan bijvoorbeeld door het gebruik van wetenschappelijk onderbouwde doelen of het vrijmaken van middelen die ervoor zorgen dat de doelstellingen van het plan op een geloofwaardige en samenhangende manier worden geïmplementeerd.

Ook kmo’s komen in de tekst aan bod. Kmo's hebben specifieke bepalingen nodig naargelang hun omvang, administratieve capaciteit en middelen. Ze worden daarom aangemoedigd financiële tussenpersonen en investeerders aan te spreken om de beschikbare financieringsopties en ondersteunende diensten te onderzoeken.

De lidstaten zouden het voorbeeld van de Europese Commissie moeten volgen door zich te richten op het ondersteunen van stakeholders in het ecosysteem van duurzame finance. Die aanpak is essentieel om de doelstellingen van het kader te verwezenlijken.

België zal voordeel kunnen halen uit de toekomstige Belgische strategie voor duurzame finance, een initiatief van ministers Vincent Van Peteghem (Financiën) en Zakia Khattabi (Green Deal), om een stevig raamwerk van steunmaatregelen voor grote ondernemingen, kmo's en financiële tussenpersonen te ontwikkelen. Dat alles zonder nieuwe bindende regels voor te stellen voor die spelers. Dat zal het mogelijk maken om een geharmoniseerde aanpak van het Europese kader te behouden en tegelijkertijd de slaagkansen van dat kader op Belgisch niveau te vergroten. 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.