© Shutterstock

Seminars over ESG-rapportage waren groot succes

In het snel veranderende economische landschap van vandaag is ESG-rapportage essentieel geworden voor zowel grote als kleine bedrijven. Nu ze worden geconfronteerd met de toenemende aandacht van investeerders, klanten en wetgevers, erkennen bedrijven het belang van milieu-, sociale en governancefactoren voor hun duurzaamheid op lange termijn. De openbaarmaking van die informatie is niet alleen van vitaal belang voor de grote bedrijven die daartoe verplicht zijn, maar ook voor de kleinere bedrijven, die er op een dag onrechtstreeks mee te maken zullen krijgen. Daarom heeft het VBO al een aantal initiatieven genomen.


Vanessa Biebel, CHIEF OPERATING OFFICER EN EXECUTIVE MANAGER VAN HET COMPETENTIECENTRUM SUSTAINABILITY & CIRCULAIRE ECONOMIE Rodolphe Mouriau , COMPETENTIECENTRUM SUSTAINABILITY & CIRCULAIRE ECONOMIE
21 juni 2023

Na de publicatie van een REFLECT-magazine over ESG-rapportage en duurzame finance eind 2022, en de organisatie van een groot evenement met getuigenissen van een aantal bedrijven die de oefening al hebben aangevat begin 2023, organiseerde het VBO in juni iets praktischere seminars over niet-financiële informatie. Dat met een dubbele doelstelling: enerzijds om bedrijven voor te bereiden op toekomstige rapportageverplichtingen en anderzijds om de mogelijkheden van een dergelijke oefening in de verf te zetten.

De eerste reeks seminars, getiteld ‘Niet-financiële rapportage - Aan de slag met de juiste instrumenten’, was gericht op kleine en middelgrote ondernemingen die nieuwsgierig zijn om aan de slag te gaan met ESG-rapportage, en op bepaalde grote bedrijven die niet onder de verplichtingen voor niet-financiële rapportage vallen.

De tweede reeks seminars, getiteld ‘Een nieuw tijdperk voor niet-financiële rapportering: hoe leid je die evolutie in goede banen?’, was gericht op grote bedrijven die al bekend zijn met het onderwerp. De bedoeling was om hen te helpen rekening te houden met de jongste maatschappelijke en wetgevende ontwikkelingen.

Enkele lessen die we hebben getrokken uit de drie infosessies van een halve dag:

  • Het concept van dubbele materialiteit, de hoeksteen van de toekomstige ESG-rapportageverplichtingen, werd helder uitgelegd. Deze stap, die vereist dat een bedrijf zowel rapporteert over de manier waarop het wordt beïnvloed door duurzameontwikkelingsvraagstukken ('outside in') als over de impact van zijn activiteiten op de maatschappij en het milieu ('inside out'), gaat verder dan wat er nu bestaat.
  • Ook de rol van de financiële wereld, met name banken, in de ESG-strategieën van bedrijven werd verduidelijkt. De uitgenodigde experts konden bedrijven die vrezen dat ze geen toegang meer zullen hebben tot bepaalde soorten financiering geruststellen, en vragen beantwoorden over het verzamelen van ESG-informatie van hun klanten.
  • Tot slot kregen de deelnemers een beter inzicht in het werk van auditors van niet-financiële informatie. De controlenormen werden gepresenteerd, evenals de verschillen tussen een beperkte audit (zoals in een eerste fase zal gebeuren) en een ‘reasonable’ of redelijke audit (die er meer dan waarschijnlijk op termijn aankomt).

Tijdens de twee reeksen interactieve seminars kregen de deelnemers alle informatie die ze nodig hadden om hun ESG-rapportage op te starten of te verbeteren.

Het VBO gaat op hetzelfde elan verder en blijft bedrijven helpen hun weg te vinden in deze materie door duidelijke, concrete en gemakkelijk toegankelijke tools te ontwikkelen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.