© Belga

overwinstbelasting en het boemerangsyndroom

De gesprekken over de begroting zijn lopende en zouden dit weekend in een eindfase moeten komen. In aanloop naar de verkiezingen gaat dat traditioneel gepaard met heel wat ballonnetjes en voorstellen om gunsten te verlenen aan de kiezer en vooral sectoren en bedrijven te laten bijdragen. Beleidsmakers vergeten vaak dat men de boemerang van snelle ondoordachte maatregelen om een begroting op te smukken, vroeg of laat hard in het gezicht terugkrijgt. Kijk naar de overwinstbelasting op energiebedrijven die 350 miljoen minder oplevert dan verwacht (De Tijd - 28 sept.) , maar tegelijk ook de stabiliteit van energiebedrijven onder druk zet.


Pieter Timmermans, GEDELEGEERD BESTUURDER
06 oktober 2023

Een perfect voorbeeld van het boemerangsyndroom is een overwinstbelasting voor banken. Welk signaal wil de regering daarmee geven aan het bedrijfsleven? In België hebben we net nood aan sterke, solide en gezonde bedrijven en banken, die lokaal verankerd zijn, ten dienste van de klant en de maatschappij, en ter ondersteuning van de hele Belgische economie.

Het is hallucinant dat goed presterende bedrijven beschaamd zouden moeten zijn omdat ze winst maken. Zonder sterke en lokaal verankerde banken heb je geen rendabele bedrijven en kan je dus ook geen werkgelegenheid of welvaart opbouwen.

De Belgische banken spelen een cruciale rol voor de financiering van ondernemingen in België, enerzijds door kredieten te verlenen, anderzijds door O&O mogelijk te maken, en dus te investeren in een innovatieve maatschappij. Ook in tijden van crisis, zoals tijdens de COVID-19-crisis maar ook tijdens de recente energiecrisis waaronder vele productiebedrijven zwaar hebben geleden, stonden ze klaar om de economie ten volle te ondersteunen. Door onder meer het verlenen van betalingsuitstellen hebben ze er mee voor gezorgd dat er geen faillissementsgolf door de Belgische bedrijfswereld ging.

We zouden in België dus net trots moeten zijn op onze lokale bedrijven die instaan voor innovatie en digitalisering en die de omslag naar een duurzame samenleving mee mogelijk maken. En dus ook op onze banken.

Bovendien staan we als land voor een bijzonder grote uitdaging, met name de financiering van de klimaattransitie. Overheid, banken en bedrijven zouden de handen in elkaar moeten slaan. Banken zullen cruciaal zijn om de geschatte kost van 400 miljard euro om onze woningmarkt energie-efficiënt te maken te financieren. Dat vergt een stabiele banksector, die nodig zal zijn om ervoor te zorgen dat onze economie niet begint te sputteren.

Zeker nu we een tendens van vertraging van onze economische groei opmerken, waardoor vele uitdagingen moeilijker beheersbaar worden. We hebben de banken in België dus meer dan ooit nodig, als facilitator van innovatie en productiviteitsgroei, om de bedrijven bij te staan in hun uitdagingen op het vlak digitalisering en de belangrijke duurzame omslag voor de toekomst te realiseren. Elke maatregel die de kredietverlening aan bedrijven en burgers mogelijkerwijs bemoeilijkt, moet dus vermeden worden.

Regering, wees dus voorzichtig met diverse kortetermijnvoorstellen, die misschien wel even een extra bijdrage genereren, maar geen blijk geven van een toekomstgerichte en langetermijnvisie voor ons land. Het broodnodige kapitaal om de toekomstige financiering van onze Belgische bedrijven en economie veilig te stellen, wordt zo gekaapt. 

Welke sector zal, ten slotte, de volgende zijn waarbij men op korte termijn geld wil gaan halen, maar waarvan de schade op lange termijn als een boemerang in ons gezicht terugkomt? Voor dergelijk ‘shooting from the hip’-beleid houd ik mijn hart vast. Het zal alvast ons economisch en industrieel weefsel dat nu al onder druk staat niet versterken. Integendeel.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.