© belga

Grensoverschrijdend telewerk: eindelijk een duidelijke en werkbare wettelijke oplossing voor de sociale zekerheid vanaf 1 juli 2023

Grensoverschrijdend telewerk betreft werknemers die in een ander land wonen dan het land waar hun werkgever gevestigd is. De regel in de sociale zekerheid is dat socialezekerheidsbijdragen in één land worden betaald. In principe moeten de bijdragen worden betaald in het land waar de werknemer hoofdzakelijk werkt, zelfs als minder dan 25% van de arbeidstijd in een ander Europees land wordt doorgebracht (bijvoorbeeld in de vorm van telewerken). Dat is vaak niet voldoende in het geval van hybride werken (bijvoorbeeld structureel twee dagen per week telewerken). Die kwestie was sinds 2022 ‘bevroren’ vanwege de pandemie, de perioden van telewerken in het buitenland werden eenvoudigweg geneutraliseerd. Maar die overgangsregeling loopt af op 30 juni 2023.


Annick Hellebuyck, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
27 juni 2023

Onder leiding van de RSZ hebben 21 landen onlangs vrijwillig een kaderovereenkomst gesloten om vanaf 1 juli 2023 rechtszekerheid te bieden in situaties van hybride grensoverschrijdend werken (waarbij tussen 25% en 50% van de arbeidstijd wordt getelewerkt). Wat een geweldige prestatie!

Die kaderovereenkomst is een zeer gewaardeerde pragmatische oplossing, aangezien het ingewikkeld blijft om verordening 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels bij te werken. Elke Europese lidstaat kan toetreden tot de kaderovereenkomst, bij voorkeur vóór 30 juni 2023. België, Nederland, Duitsland en Luxemburg hebben zich er al toe verbonden om de nieuwe principes die hieronder worden uitgelegd, toe te passen. We hopen dat Frankrijk niet lang meer op zich zal laten wachten, want daar wonen de meeste grensarbeiders die in ons land komen werken (ongeveer 39.000 op een totaal van 52.500 in 2022).

Wat houdt de kaderovereenkomst in? Ze bepaalt dat voor telewerkers die tussen 25% en 49,9% van hun arbeidstijd in hun woonland werken, het land waar de werkgever is gevestigd (hoofdkantoor) verantwoordelijk is voor de sociale zekerheid van die werknemers. Aangezien dat een afwijking is van verordening 883/2004, moeten de strikte toepassingsvoorwaarden worden gecontroleerd. De Belgische werkgever moet een online aanvraag indienen bij de RSZ tussen 1 juli 2023 en 30 juni 2024, na schriftelijke toestemming van de grensarbeider. Het is raadzaam om voorafgaand aan dat verzoek en in overeenstemming met toekomstige RSZ-instructies een volledig individueel dossier samen te stellen.

De RSZ publiceerde een algemene mededeling op 14 juni 2023. De lijst van ondertekenende landen en alle praktische informatie die u nodig hebt om een individueel dossier in te dienen, vindt u op de website van de RSZ vanaf 1 juli 2023.

VBO – Het is opmerkelijk dat de overheden van 21 landen gebruik hebben gemaakt van de afwijkingsmogelijkheden van verordening 883/2004 (art. 16) om die innovatieve Europese kaderovereenkomst te sluiten. Vanaf 1 juli 2023 kunnen bedrijven in landen die de overeenkomst hebben ondertekend, hun grensarbeiders toestemming geven om tot 49,9% van hun jaarlijkse arbeidstijd te telewerken in het land waar ze wonen. Zo wordt de rechtszekerheid op het gebied van sociale zekerheid voor grensoverschrijdend telewerken gegarandeerd.

 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.