© Shutterstock

Wintertijd in zicht

In de nacht van zaterdag 28 oktober op zondag 29 oktober 2023 schakelen we over van zomertijd naar wintertijd.


Sandra Coenegrachts, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
11 oktober 2023

Dit betekent dat de klok dan één uur achteruitgezet wordt (3 uur wordt 2 uur) en dit in toepassing van het KB van 19 december 2001 (BS van 28 december 2001) tot uitvoering van de EG-richtlijn van 21 januari 2001. Dit KB legt - voor onbepaalde tijd - de overgang naar de wintertijd vast telkens op de laatste zondag van oktober. De wintertijd loopt tot zondag 31 maart 2024. Dan schakelen we weer over op de zomertijd. Voorlopig lijkt hierin geen verandering te komen vanuit Europa aangezien er momenteel veel belangrijkere zaken op de Europese agenda staan.

De overschakeling naar de wintertijd heeft geen impact op het merendeel van de werknemers, behalve voor werknemers die op het ogenblik van de omschakeling in ploegen werken. Deze zullen tijdens de nacht van de omschakeling één uur meer moeten presteren.

Voor deze werknemers die op het ogenblik van de overschakeling evenwel in ploegenarbeid werken én die niet forfaitair worden betaald, kunnen problemen rijzen in verband met de verloning. Hiervoor wordt een oplossing voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 30, die op 28 maart 1977 in de Nationale Arbeidsraad werd gesloten en die het volgende inhoudt:

  • Wanneer de arbeidsorganisatie het toelaat en dezelfde werknemers zowel bij de overschakeling naar het zomeruur als bij de overschakeling naar het winteruur betrokken zijn, zullen zij zowel voor de 7 uren die ze hebben gepresteerd bij de overschakeling naar het zomeruur als de 9 arbeidsuren bij de overschakeling naar het winteruur het loon ontvangen dat overeenstemt met 8 arbeidsuren. De uitbetaling van de 8 arbeidsuren voor de 7 effectief gewerkte uren bij overschakeling naar het zomeruur wordt dus aanzien als een vervroegde betaling van het 9e uur dat zal worden gepresteerd bij overschakeling naar het winteruur.
  • Daarentegen, indien het niet dezelfde werknemers betreft :

o  de werknemers die bij de overschakeling naar het winteruur 9 uren zullen presteren, het normale loon ontvangen dat overeenstemt met 9 arbeidsuren

o  de werknemers die bij de overschakeling naar het zomeruur 7 uren zullen presteren, het normale loon ontvangen dat overeenstemt met 8 arbeidsuren. De werkgever zal dus in concreto 1 uur extra moeten betalen, zonder dat hiervoor effectief prestaties werden geleverd.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.