© Photo by Kendall Ruth on Unsplash

Innovatie-experten Koenraad Debackere (KU Leuven) en Benoît Gailly (UCLouvain) breken lans voor belang innovatie bij duurzame transitie in ons land

In de meest recente editie van het VBO-magazine ‘REFLECT’ overschouwen Koenraad Debackere (gedelegeerd bestuurder van KU Leuven Research & Development) en Benoît Gailly (professor en adviseur in Innovation Management en Strategy van UCLouvain) België als uniek innovatie-ecosysteem. En pleiten ze ervoor om alle kansen van duurzame innovatie te grijpen richting een energietransitie die tegelijk realistisch moet zijn om te kunnen slagen.


Florine de Raet, COMMUNICATION & EVENTS Alexander Verstappen, COMMUNICATION & EVENTS
27 april 2023

Als het aankomt op investeringen in onderzoek & ontwikkeling (O&O) behoren onze bedrijven tot de absolute top in Europa en de wereld. Ons land verwierf de afgelopen tien jaar een bijzondere positie in het wereldwijde innovatiegebeuren. En dat dankzij een uniek O&O-landschap met een symbiotische samenwerking tussen onze overheden, onderwijsinstellingen, kennisinstellingen en ondernemingen. In 2019 investeerden onze bedrijven alleen al meer dan 11 miljard euro in O&O. En werkten er meer dan 90.000 onderzoekers en 56.000 ondersteunende medewerkers in het domein. Het zou dan ook gek zijn om de fiscale drivers achter die topprestatie uit te hollen, wat vandaag op het punt staat te gebeuren.


Ons land hanteert bijzonder waardevolle fiscale maatregelen om innovatie te stimuleren. Het is absoluut noodzakelijk om die stimuli op peil te houden. Weet trouwens dat de meerderheid daarvan direct terugvloeit naar onderzoek. Binnen OESO-verband wordt België als een pionier beschouwd die een werkbaar evenwicht bereikt tussen subsidies en fiscaliteit”, aldus Koenraad Debackere, gedelegeerd bestuurder van KU Leuven Research & Development.


Dat innovatie een belangrijke rol zal spelen in een wereld in transitie, leidt geen twijfel. Al pleiten beide experts voor een doordachte en realistische aanpak die systemisch is en degelijk wordt ondersteund.


Realistisch betekent ook rekening houden met een kmo-weefsel dat de transitie op een ander ritme zal moeten doorvoeren dan pakweg de multinationals. Kmo’s staan immers onder dezelfde enorme druk, maar hebben niet dezelfde resources. Hun specifieke situatie miskennen zou onrechtvaardig zijn”, merkt Benoît Gailly, Professor en adviseur in Innovation Management en Strategy van UCLouvain op.


De belangrijkste bron van het Belgische leiderschap op het vlak van innovatie vloeit voort uit zijn veelzijdige innovatie-ecosysteem. Dat bestaat uit samenwerkingsclusters tussen kleine en grote bedrijven, kennisinstellingen, hogere onderwijsinstellingen en overheden. Die samenwerkingen zijn levensbelangrijk voor ons innovatievermogen omdat ze kennisdeling en -verspreiding vergemakkelijken en versnellen.


We hebben vandaag immers allerminst de luxe om stil te blijven staan. De kaarten liggen, vergeleken met begin jaren 2000, fundamenteel anders. De noodzaak voor een sterke economie is niet veranderd, de opdracht is dat wel. Vandaag moet die economie ook nog sociaal en ecologisch verantwoord zijn, duurzaam dus.


Voor Pieter Timmermans, CEO van het VBO, speelt innovatie in die transitie een sleutelrol. “Innovatie is fundamenteel voor de ontwikkeling van onze economie tot een competitieve, sociale en duurzame hefboom voor onze welvaart. Het beleid van het laatste decennium, met een zeer ambitieuze focus op O&O heeft dat ten overvloede bewezen. Het zou zonde zijn mochten de plannen van sommige beleidsmakers om de steun rond O&O in te perken, uitgevoerd worden.”?


Lees het desbetreffende artikel hier. Het volledige REFLECT-magazine vindt u hier.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.