© Shutterstock

Begroting 2024: een te beperkt akkoord

De federale regering stond aan het begin van dit nieuwe politieke jaar voor een moeilijke begrotingsoefening, de laatste voor de verkiezingen in juni 2024. De ministers bereikten uiteindelijk een akkoord op de dag voordat premier Alexander De Croo traditiegetrouw zijn politieke programma voorstelt aan de Kamer, ditmaal voor de laatste maanden van de legislatuur.


Rodolphe de Pierpont, COMPETENTIECENTRUM FISCALITEIT & INVESTERINGEN Alice Defauw , COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID Marie-Noëlle Vanderhoven, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID Catherine Vermeersch, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
11 oktober 2023

Focus op fiscale maatregelen ...

Op fiscaal vlak is de schade relatief beperkt, behalve voor bepaalde sectoren waaraan specifiek wordt gevraagd om nog iets meer bij te dragen: de banksector, voor een bedrag van 150 miljoen euro (boven op een verhoogd dividend van Belfius) en de tabakssector, voor een bedrag van 50 miljoen euro, evenals de transportsector via de geleidelijke verlaging van de voordelen op professionele diesel (25 miljoen euro).

De andere begrotingsinkomsten op fiscaal niveau zullen voornamelijk afkomstig zijn van diverse maatregelen inzake fraudebestrijding, technische aanpassingen of aanpassingen van de wetgeving op basis van de rechtspraak.

Een relatief positieve fiscale maatregel is de verlenging van het verlaagde btw-tarief voor afbraak en heropbouw, zij het onder strikte voorwaarden. Die maatregel is in de eerste plaats gericht op particulieren en geldt enkel voor een eigen en enige woning van niet meer dan 200 m2. Gunstigere voorwaarden zouden echter beter passen bij de ambities en uitdagingen op het gebied van klimaat en energie.

We mogen blij zijn dat van de vele mogelijke pistes die de ronde deden, bepaalde slechte ideeën, zoals een verlaging van de O&O-steunregelingen of een nieuwe extra belasting op verpakkingen, er uiteindelijk niet zijn doorgekomen. Het VBO heeft geen moeite gespaard om de pistes die nadelig zouden kunnen zijn voor de ondernemingen, de investeringen en de werkgelegenheid in ons land zoveel mogelijk tegen te houden.

... en sociale maatregelen

Wat werkgelegenheid betreft, is de balans nogal mager. We ontwaren vijf maatregelen die werken moeten aanmoedigen.

Eerst en vooral lijken de uit Frankrijk geïmporteerde ‘zones zonder werkloosheid’ hun intrede te doen in België (Wallonië?) zonder dat duidelijk is wat we ervan mogen verwachten.

Daarnaast werd het systeem van flexi-jobs enigszins herzien en uitgebreid naar nieuwe sectoren. Dat systeem kan eventueel worden uitgebreid naar elke sector door middel van een sectorale overeenkomst ('opting-in'-systeem). Tegelijkertijd wordt het huidige systeem gecorrigeerd om misbruik te voorkomen. En stijgt de patronale bijdrage van 25% naar 28%.

Verder wordt de zogenaamde activeringsbijdrage, die bedoeld is om ondernemingen te ontmoedigen om gebruik te maken van systemen van vrijstelling van prestaties zonder beëindiging van de arbeidsovereenkomst, versterkt. Zo wordt niet alleen de rekening voor ondernemingen zwaarder, maar worden ook bepaalde vrijstellingen of verlagingen van bijdragen afgeschaft of aangepast.

Ook de premie voor gedeeltelijke werkhervatting die wordt toegekend aan werkgevers waarbij een persoon in invaliditeit een activiteit hervat die de adviserende arts heeft toegelaten, wordt vanaf 1 januari 2024 verhoogd van 1.000 euro naar 1.725 euro.

Voorts respecteert de regering een akkoord van de sociale partners door enerzijds de werkgevers te compenseren voor de verhoging van het GGMMI met 35 euro (bruto) op 1 april 2024 door de zeerlagelonencomponent voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen te verhogen en door anderzijds te garanderen dat die verhoging van het GGMMI zal leiden tot een verhoging van het nettoloon met 50 euro.

Die werkgelegenheidsmaatregelen zullen echter niet voldoende zijn om tegen 2030 een werkzaamheidsgraad van 80% te bereiken, zoals werd bepaald in het regeerakkoord.

Tot slot is het te betreuren dat er in deze begroting geen enkele aandacht gaat naar de verslechterende competitiviteit van onze bedrijven, de onder druk staande investeringen en de achteruitgang van onze handelsbalans (in het bijzonder in de industrie), terwijl de barsten in ons economische weefsel elke dag groter worden.

We moeten dus vaststellen dat de begrotingsuitdaging voor ons land groot blijft en dat het grootste deel van de inspanningen, waaronder structurele hervormingen, zal worden doorgeschoven naar de volgende regering.

Artikel geschreven in samenwerking met David Rozenblum

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.