© belga

Nieuwe regels inzake insolventierecht

Op 7 juli 2023 werd de wet tot omzetting van de herstructureringsrichtlijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Met die wet wordt de toolbox van het instrument danig uitgebreid. Ondernemingen zullen zo over meer instrumenten beschikken om het hoofd te bieden aan de financiële moeilijkheden waar zij mee geconfronteerd worden. In deze nog steeds moeilijke economische periode is dat een goede zaak.


Arie Van Hoe, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
12 juli 2023

De rol van de kamers voor ondernemingen in moeilijkheden wordt uitgebreid. Die gespecialiseerde kamers binnen de ondernemingsrechtbank krijgen de nodige instrumenten in handen om ondernemingen op laagdrempelige manier bij te staan. De hoop van de wetgever is dat die eenvoudige procedure veel gebruikt zal worden. Schuldenaars noch ondernemingen zijn immers gebaat met langdurige en kostelijke procedures.

Doorheen de wet, en dit is essentieel in het insolventierecht, is gewaakt over het evenwicht tussen de rechten van de schuldenaar en de rechten van schuldeisers. Toch vallen hier ook wijzigingen te noteren. Zo zal het voor grote ondernemingen noodzakelijk zijn om de schuldeisers te groeperen in categorieën van schuldeisers en zullen de rechten van schuldeisers op een andere manier worden bepaald dan vandaag het geval is. Ook zullen aandeelhouders van grote ondernemingen bij het insolventiegebeuren worden betrokken, in tegenstelling tot wat vandaag het geval is.

Voor de doorsnee Belgische onderneming zijn de regels bewust eenvoudig gehouden. Ook dat is een goede zaak. Niemand is er immers mee gebaat een gesofisticeerd geheel van regels op kleine(re) ondernemingen los te laten.

Ook de overdracht van ondernemingen in moeilijkheden werd aangepakt. Dat kan in het kader van een procedure tot overdracht onder gerechtelijk gezag of als voorbereiding op een faillissement. De preciezere omkadering van die procedures is ook een goede zaak voor de praktijk en brengt de nodige rechtszekerheid.

De beste insolventieprocedure is een vermeden insolventieprocedure. Maar wanneer het niet anders kan, is het aangewezen goede procedures voorhanden te hebben. Met de hervorming zet de Belgische wetgever een stap in de goede richting. De wet treedt in werking op 1 september 2023 en de bepalingen van de wet zijn toepasselijk op insolventieprocedures geopend vanaf die dag.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.