© Belga image

Hervorming van het aansprakelijkheidsrecht

Op 3 oktober 2023 vond een hoorzitting plaats in de Kamercommissie Justitie over de hervorming van het aansprakelijkheidsrecht. Het daartoe ingediende wetsvoorstel belangt elke burger en onderneming aan. Het regelt immers onder welke voorwaarden iemand aansprakelijk kan worden gesteld voor bepaalde schade.


Arie Van Hoe, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
10 oktober 2023

De hervorming van het aansprakelijkheidsrecht kadert in de meer globale hervorming van het privaatrecht, zoals die werd geïnitieerd door de vorige minister van Justitie, Koen Geens. Dat het aansprakelijkheidsrecht wordt hervormd, mag ook niet verbazen. De huidige teksten dateren van Napoleon. Bovendien moet worden vastgesteld dat het bestaande aansprakelijkheidsrecht voornamelijk een creatie van de rechtspraak is. Een codificatie van de rechtspraak kan aldus de toegankelijkheid en toepasbaarheid van die belangrijke rechtstak alleen maar ten goede komen.

De toelichting bij de voorgestelde regels bepaalt dat de aansprakelijkheidsregel ernaar streeft een evenwicht te vinden tussen enerzijds de vrijheid van handelen en ondernemen dat economische actoren moet toelaten hun activiteiten te ontplooien en anderzijds het recht op zekerheid dat de slachtoffers moet toelaten vergoeding te bekomen voor de schade die zij door die activiteiten hebben geleden. De voorgestelde innovaties moeten aan die doelstelling worden afgemeten.

De techniciteit van het wetsvoorstel mag het belang ervan niet verbergen. De invulling van fout, schade en oorzakelijk verband, om alleen maar de belangrijkste concepten te vermelden, is van fundamenteel belang voor de schadeafwikkeling in een maatschappij. Ook voor het verzekeringswezen zijn die elementen van cruciaal belang.

Algemeen kan gesteld worden dat het wetsvoorstel een gepast evenwicht nastreeft tussen continuïteit en innovatie. Toch roepen bepaalde voorstellen vragen op. Zo kan worden gewezen op de voorstellen inzake uitvoeringsagenten. Die voorstellen raken een belangrijk deel van de economie, en de vraag is legitiem of zij bijdragen tot een correcte risicoverdeling.

Het VBO volgt de hervorming van het aansprakelijkheidsrecht nader op, in overleg met de sectorfederaties.        

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.