© Ralf Liebhold / Shutterstock

Maatschappelijk verantwoord ondernemen - Een seminar rond arbeid en de samenhang tussen de verschillende toepasselijke instrumenten

Het VBO werd uitgenodigd om op 26,27 en 28 juni deel te nemen aan een seminar over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), dat werd georganiseerd door het Internationaal Opleidingscentrum van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in Turijn. De nadruk van dat seminar lag op de naleving van de internationale arbeidsnormen.


Sébastien Denoiseux, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
04 juli 2023

Het seminar was bedoeld voor leden van de verschillende nationale contactpunten (NCP's) voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, die erop gericht zijn bij te dragen aan de effectieve toepassing van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Die richtlijnen vormen een wereldwijd kader voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, onder meer op het gebied van mensenrechten, werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen, milieu, corruptiebestrijding en consumentenbelangen.

De rol van NCP’s bestaat erin:

  • de doelstellingen van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen te promoten en de naleving van de zorgvuldigheidsplicht door ondernemingen te bevorderen. Ze helpen ondernemingen om passende maatregelen te nemen om de doeltreffendheid van de richtlijnen te waarborgen.
  • een buitengerechtelijk mechanisme aan te bieden wanneer een onderneming de richtlijnen niet zou hebben nageleefd. Dat mechanisme neemt de vorm aan van een bemiddelings- en verzoeningsplatform.

Het Belgisch NCP is een tripartiete instantie waarin het VBO zetelt naast afgevaardigden van de federale en gewestelijke overheden en andere werkgeversorganisaties en vakorganisaties.

Het doel van het seminar was om NCP-leden een beter beeld te bieden van de internationale arbeidsnormen waarnaar met name in de OESO-richtlijnen wordt verwezen.

Tijdens de verschillende sessies namen experten van de IAO en de OESO het woord. Er werden tal van onderwerpen besproken, waaronder maatschappelijk verantwoord ondernemen in het kader van de sociale dialoog binnen ondernemingen en bijzonderheden in verband met arbeid in het kader van due diligence op het gebied van mensenrechten (wie moet erbij worden betrokken, wat zijn de risico's voor ondernemingen, hoe ver moet worden teruggegaan in de toeleveringsketen?).

Het doel van het seminar was ook om synergieën en de nodige samenhang tussen de verschillende regelgevingen inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen (die vaak naar elkaar verwijzen en elkaar aanvullen) te bevorderen. Het is een gevoelig onderwerp, vooral nu er verschillende teksten worden opgesteld die de verplichtingen voor ondernemingen zullen verzwaren.

 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.