© Photo by Scott Graham on Unsplash

Sectoraal akkoord voor de periode 2023-2024 in het PC 200

De sociale partners (VBO, UNIZO, UCM enerzijds en ACV Puls, BBTK-SETCa, ACLVB anderzijds) in het aanvullend paritair comité voor bedienden (APCB of PC 200) hebben zonet een consensus bereikt omtrent een sectoraal akkoord voor de periode 2023-2024.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
28 juni 2023

Het akkoord voorziet onder meer in een eenmalige koopkrachtpremie die varieert van 125 tot 375 euro indien een onderneming in 2022 respectievelijk hoge of uitzonderlijk hoge winst realiseerde, in een concreet groeipad (horizon 2028) naar vijf individuele opleidingsdagen per jaar voor een voltijdse bediende in ondernemingen met twintig of meer werknemers en verlengt uiteenlopende eindeloopbaanstelsels (SWT, tijdskrediet en landingsbanen) zoals bepaald in het daartoe door de Nationale Arbeidsraad (NAR) voorziene kader. Het VBO rekent erop dat dit moeizaam bereikte, maar globaal evenwichtige akkoord de sociale vrede zal garanderen tussen de ruim 58.000 ondernemingen en hun meer dan 510.000 bedienden die onder dit paritair comité ressorteren.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.