© Shutterstock

Begroting gezondheidszorg 2024: werk aan de winkel

Op 16 oktober 2023 werd in het RIZIV de begroting voor de geneeskundige verzorging van 2024 goedgekeurd. Het VBO, samen met de rest van de werkgeversbank, onthield zich echter bij de stemming. Er zijn te veel structurele pijnpunten die de duurzaamheid van de gezondheidszorg ondermijnen.


Ineke De Bisschop, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
18 oktober 2023

De globale begrotingsdoelstelling voor 2024 bedraagt 37,8 miljard euro – een stijging met meer dan 2,65 miljard in vergelijking met 2023. De regering wil daarbij het credo ‘investeren én hervormen’ hanteren om te zorgen voor waardering en steun voor de zorgsector, maximale samenwerking tussen sectoren, en een meer transparante, doelmatige en efficiënte inzet van beschikbare middelen. Daarbij wordt 168,5 miljoen euro gereserveerd voor nieuwe initiatieven met als focus het faciliteren van kwalitatief werk van zorgverleners volgens de afgesproken tarieven, toegankelijke en betaalbare zorg met bijzondere aandacht voor mentaal welzijn, en een kwalitatieve en geïntegreerde zorg.

Het VBO onderlijnt het belang van gezondheid en gezondheidszorg, alsook een duurzaam, performant, toekomstgericht en eenvoudig gezondheidszorgbeleid. We maken ons daarom grote zorgen over de budgettaire haalbaarheid naar de toekomst toe als het budget elk jaar zo sterk blijft toenemen. Waar eindigt dit? Intussen gaan de sociale zekerheid en bredere Belgische begroting verder genadeloos in het rood. Er is nog teveel kortetermijndenken en onvoldoende incentives die aanzetten tot het tegendeel. Daarnaast voorzag deze regering een groeipercentage van 2,5%. Dat was initieel bedoeld voor innovatie, veranderende noden en demografische evoluties, maar we stellen vast dat de innovatie zeer ver zoek is. Die vormt nochtans een centrale spil in het antwoord op diverse noden: budgettair, op het vlak van kwaliteit, maar ook in functie van de zorg zelf.

Het begrotingsvoorstel voorziet ook budget in een poging om een antwoord te formuleren op de stijgende deconventionering. Het VBO stelt echter vast dat die financiering weinig tanden heeft, met onvoldoende voorwaardelijkheid en opvolging. We zijn er ook niet van overtuigd dat louter het voorzien van meer middelen hét antwoord is op die kwestie. Het VBO ziet dan ook heel wat nut in de voorziene diepgaande reflectie-oefening over het conventiemodel. Daarnaast betreuren we dat in het initiatief rond doelmatige zorg, dat onder meer de schotten tussen de zorgsectoren moest weghalen en efficiëntiewinsten aanmoedigen, de olifant eerder een muis gebaard heeft.

Tot slot moeten we vaststellen dat de transparantie van de begroting en financiering elk jaar zienderogen achteruitgaat. Dat is zorgwekkend, en belemmert goed beheer, vernieuwing, participatie en responsabilisering, en vormt dus een bedreiging voor de gezondheidszorg naar de toekomst toe. Die transparantie beschouwen we dus als een van de grote werven.

VBO - Het VBO, samen met de voltallige werkgeversbank, heeft zich bewust onthouden in deze stemming. Hoewel het voorstel enkele opportuniteiten en positieve elementen bevat, maken we ons grote zorgen over de lopende evoluties op het vlak van financiering, overlegmodel, beleid maken en de prioriteiten die worden gesteld. Het VBO wil echter constructief blijven deelnemen aan de moeilijke debatten en hoognodige ingrepen die voor ons liggen, en onderlijnt de urgentie om daar concreet mee aan de slag te gaan. Daarbij moeten de bestaande overlegorganen ten volle hun rol kunnen spelen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.