THE MAN BUILT BY MATEXI – GAËTAN HANNECART

In de podcast Let’s Talk, heeft het VBO elke laatste donderdag van de maand afspraak met een sleutelfiguur uit ondernemend België. We gaan er op zoek naar de mens achter de topvrouw of -man. Welke toewijding drijft hem of haar om een bedrijf 24 op 7 te runnen? De passie voor cijfers, de genen, ambitie …? Let’s Talk vertelt een persoonlijk verhaal, een dynamische businesscase voor en achter de schermen. Luister vandaag naar Gaëtan Hannecaert, bouwheer in hart en nieren. Ook al gaf hij vorig jaar de CEO-fakkel van de bouwgroep Matexi door, hij blijft gedreven ijveren voor een land waar elke Belg recht heeft op een comfortabele woning in een warme buurt.

Een dikke kwarteeuw nadat Gaëtan Hannecart bij de woningbouwer Matexi begon, mag de groep zich de Belgische marktleider in woningbouw en buurtontwikkeling noemen. Buurten zijn trouwens de dada van de in 1964 geboren Wilrijkenaar. Hij vindt het fundamenteel dat een onderneming bijdraagt tot een maatschappelijke ‘just cause’. Vertaald naar de missie van Matexi betekent dat ‘Everybody deserves a great place to live’.

“Er is echt nood aan een goede reset en toilettage van de bouwwetgeving”

Hannecart ziet geen problemen in het leven, alleen maar opportuniteiten. Maar hij ergert zich aan misverstanden, communicatiestoornissen en ego’s die leiden tot een verspilling van tijd en energie. Omgekeerd krijgt hij een kick van sterk teamwerk en ondernemingszin. Die levensvisie legde Matexi geen windeieren. De grootste buurtontwikkelaar van ons land, blikt terug op een vruchtbaar 2021. Met 1.800 verkochte wooneenheden en meer dan 1.760 opgeleverde woningen en appartementen realiseerde de buurtontwikkelaar recordcijfers op twee fronten. De omzet steeg met 10% tot 447 miljoen euro. Maar bovenal onderbouwt een projectpijplijn van om en bij 20.000 wooneenheden de langetermijnstrategie van het bedrijf.

Buurtontwikkeling als speerpunt

Als we vragen naar de belangrijkste beslissing in de ruim 25 jaar aan het hoofd van Matexi verwijst Hannecart naar 1996, de lancering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. “Toen voerden we geen achterhoedegevechten om dat decreet te kelderen, maar hebben we de principes van de beleidsvisie onderschreven omdat we overtuigd zijn dat we als ondernemers de opdracht hebben om een betere maatschappij tot stand te brengen. Op een rendabele manier uiteraard, want zonder middelen geen slagkracht.” Anders gezegd, rendement is in de visie van Hannecart ondergeschikt aan het fundamentele doel: mensen gelukkig maken omdat ze een comfortabele woning en thuis kunnen verwerven.

En dan liefst in een warme buurt waar iedereen zich thuis en verbonden voelt. In de geest van Matexi zijn buurt en dorp synoniemen. Ze hebben elk een eigenheid en vormen een plek waar mensen zich verbonden voelen. “De coronacrisis maakte het belang van een leefbare buurt met voldoende lokaal groen en voorzieningen extra duidelijk.” Vandaar ook dat buurtontwikkeling een speerpunt vormt in de strategie van Matexi.

BANANA

Zowat iedereen is het erover eens dat we de open ruimte moeten vrijwaren. Dan zullen nieuwe woningen – waarvoor de nood onder druk van de groeiende populatie en gezinsverdunning groeit – in reeds bebouwde ruimtes moeten worden opgetrokken. “Maar dan krijg je af te rekenen met wat ik BANANA noem: Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anybody. Om tegen dat fenomeen in te gaan, is er moed nodig, ook van de beleidsmakers. Bijvoorbeeld om vergunningstrajecten, met respect voor ieders rechten, niet onnodig lang te rekken. Of om rechtszekerheid te creëren inzake termijnen e.d. We hebben echt behoefte aan een goede reset en toilettage van de bouwwetgeving.”

Van a naar z

Duurzaam bouwen speelt ook een steeds grotere rol in de publiek-private samenwerkingsprojecten (pps-projecten). Sterker, voor Hannecart is elk vastgoedproject au fond een pps-project “omdat het altijd in meer of mindere mate een samenwerking is tussen private actor(en) en de overheid. We hebben een impact op de omgeving waarvoor we altijd moeten samenwerken met een of andere overheidsdienst. De contractuele vorm van samenwerking is een juridische kwestie, maar los daarvan vergelijk ik de samenwerking met het alfabet. We moeten van a naar z en daarvoor hebben we een aantal letters of actoren nodig. De private ontwikkelaar, eindverantwoordelijk voor het succes van het project, moet de rol, de taken, de verantwoordelijkheden, de risico’s, de billijke vergoeding … van elke betrokken actor (h)erkennen en iedereen multidisciplinair doen samenwerken”. Dat kan enkel door een open interactie, in een sfeer van vertrouwen en zeker niet vanuit een ivoren toren.

Meer zekerheid

Ondanks zijn doorgedreven engagement gaf Hannecart vorig jaar de leidersfakkel door aan Olivier Lambrecht. De bouwheer in hart en nieren blijft wel CEO van Abacus Group, de overkoepelende holding boven Matexi, en voorzitter van het investeringscomité van de groep. Gaat hij nu op zijn lauweren rusten? Zeker niet. Dankzij de vrijgekomen tijd kan hij zich nog meer toeleggen op de visie en strategie en de verdere geografische expansie van de onderneming. En … waakt hij meer dan ooit over zijn adagium “liever wat minder risico en wat meer zekerheid op lange termijn”

Beluister het hele podcastverhaal … via Spotify of Apple Podcasts

 


Zet alvast de volgende Let’s Talk-podcast van het Verbond van Belgische Ondernemingen in uw agenda en tune in! Met als gast Sophie Dutordoir. Als gezworen adept en fanatiekeling van industriële ondernemingen leidt ze sinds 2017 “de meest complexe organisatie waar ze tot nog toe heeft gewerkt”. Luister op donderdag 24 maart 2022.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.