VBO PERSBERICHT
20 september 2023
 
 
 

Week van de mobiliteit: In één jaar verliezen Belgen samen meer dan 21.500 jaar in de file

imageoc5kr.png

 

De Europese week van de mobiliteit is de perfecte gelegenheid om op basis van het Belgian Mobility Dashboard (BMD)* de balans op te maken van het eerste deel van 2023.

De recent bijgewerkte indicatoren van het Belgian Mobility Dashboard tonen een verbetering van de verkeerscongestie in België. Tussen 1 januari en 31 augustus daalde de tijd die dagelijks gemiddeld verloren ging in files op onze wegen namelijk met 15% ten opzichte van de eerste acht maanden van 2022, tot 5’29”. In 2022 bedroeg alle tijd die dagelijks op onze wegen verloren ging opgeteld meer dan 21.500 jaar, wat neerkomt op een kost van 1,06% van het bbp.

Het BMD is niet in staat om een oorzakelijk verband tussen twee cijfers vast te stellen, maar in diezelfde periode steeg het aantal fietsverplaatsingen in Brussel met meer dan 23%.

Wat congestie betreft, is woensdag 8 maart tot nu toe de ‘slechtste’ dag van 2023. Het sneeuwde die dag tijdens de ochtendspits, wat een opeenstapeling van 5.164 km file veroorzaakte.

image96cm.png

Als we kijken naar de inschrijvingen van nieuwe wagens, zien we dat de trend om voertuigen aan te schaffen die steeds minder CO2 uitstoten, zich voortzet. Het marktgemiddelde, dat in juni 2022 108,4 gr. CO2/km bedroeg, daalde in juni 2023 namelijk met 20% tot 85,9 gr. CO2/km. In 2022 werden in België iets meer dan 37.500 100% elektrische auto's ingeschreven. In juni 2023, na amper zes maanden, waren dat er al meer dan 43.500, een duizelingwekkende stijging dus!

Het BMD toont echter niet alleen positieve elementen: uit de verkeersveiligheidsgegevens van 2022 blijkt dat het aantal ongevallen met ernstige verwondingen en dodelijke ongevallen met respectievelijk 10% en 5% is gestegen.

Aangezien het Belgian Mobility Dashboard een evoluerend platform is, evalueren we de cijfers het hele jaar door. De verkeersdoorstroming is een belangrijke factor voor de economische activiteit van ons land. De Dashboard-gegevens moeten beleidsmakers aansporen om door te gaan met hun inspanningen en alle nodige hefbomen in te zetten voor een vlottere, groenere en multimodalere mobiliteit”, aldus Pieter Timmermans, CEO van het VBO.

* Het Belgian Mobility Dashboard, dat het VBO en FEBIAC in januari 2022 in het leven riepen, is een voor iedereen toegankelijk platform met kritieke mobiliteitsindicatoren. 

 
 
COMMUNICATION & EVENTS
20 SEPTEMBER 2023
 
Contactgegevens Persdienst
 
 
Het VBO, dé stem van de ondernemingen in België, staat – via een 40-tal lid-bedrijfsfederaties – voor meer dan 50.000 kleine, middelgrote en grote ondernemingen die 75% van de tewerkstelling in de private sector voor hun rekening nemen. Onze leden zorgen voor 80% van de export en creëren 2/3 van de toegevoegde waarde in ons land. Als enige overkoepelende interprofessionele werkgeversorganisatie vertegenwoordigen we ondernemingen uit de drie gewesten van ons land.
 
 
Zich uitschrijven    -    Toon in browser   

Disclaimer    -    Contact    -    Print    -    Privacy