VBO PERSBERICHT
20 oktober 2023
 
 
 

VERPAKKINGEN EN VERPAKKINGSAFVAL: HET VBO PLEIT VOOR EEN DOELTREFFEND ONDERSTEUNEND KADER EN MEER OVERLEG

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) wil met zijn platform Verpakkingen en verpakkingsafval* de koploperspositie van België op het vlak van verpakkingspreventie, -sortering en -recyclage consolideren. Het platform roept ook op tot een doeltreffend ondersteunend kader en meer samenwerking tussen stakeholders om die positie te behouden. Om een betere dialoog tot stand te brengen tussen beleidsmakers (op federaal niveau en op het niveau van de deelstaten) en vertegenwoordigers van de sector, nodigen we hen uit om de materie ter plaatse te komen bespreken. Daartoe organiseerden we bedrijfsbezoeken in de recyclagesector.

Op 20 oktober 2023 bezochten we Filao, Valtris (Charleroi) en Veolia (Sombreffe), stuk voor stuk Waalse bedrijven die aan verpakkingsbeheer doen. De ideale gelegenheid om een dialoog te starten over hoe we samen kunnen komen tot circulaire verpakkingen in België. Het doel van het bezoek is om een echt forum te bieden voor discussie en uitwisseling tussen politiek, administraties en vertegenwoordigers van de sectoren, maar ook om de innovaties, vooruitgang en dagelijkse realiteit van onze bedrijven in die sector onder de aandacht te brengen. Ons land is een voortrekker op het gebied van verpakkings- en verpakkingsafvalbeheer en die Belgische  expertise zou meer aandacht moeten krijgen van overheden en administraties.

Belgische expertise inzake verpakking en recyclage verdient meer aandacht

Met de richtlijn over kunststofproducten voor eenmalig gebruik (SUP - Single Use Plastics) en de herziening van de verpakkingsrichtlijn (PPWD - Packaging and Packaging Waste Directive) streeft de Europese Unie naar een doeltreffend beleid om zwerfafval tegen te gaan en een duurzame levenscyclus voor verpakkingen te creëren. De industrie zet zich door te investeren in nieuwe sorteer- en recyclagecentra, wat van België een van de toplanden voor recyclage maakt. Een opsteker voor de lokale economie die het VBO toejuicht en aanmoedigt door de Belgische sorteer- en recyclagecentra in de kijker te zetten.

Daarom wil het platform Verpakkingen en verpakkingsafval samenwerken met zoveel mogelijk beleidsmakers om de kennis over verpakkingen te vergroten. Vanwege de complexiteit van ons land zijn de bevoegdheden daarrond verdeeld over het federale, gewestelijke en lokale niveau. Alleen door overleg met de sectoren kunnen duurzame oplossingen voor het milieu worden ingevoerd.

"Het VBO steunt de Europese doelstellingen voor het terugdringen van bepaalde soorten verpakkingen voor eenmalig gebruik en wil meewerken aan circulaire verpakkingen die beter recycleerbaar en herbruikbaar zijn. We mogen niet vergeten dat België dankzij aanzienlijke investeringen een koploper is op het vlak van circulaire verpakkingen en dus veel gewicht in de schaal moet leggen in deze cruciale kwestie", aldus Vanessa Biebel, COO en Executive Manager van het competentiecentrum Sustainability & Circulaire economie van het VBO.

Er wordt een tweede bezoek in het Vlaamse Gewest georganiseerd op 27 oktober bij Stora Enso en DS Smith (Gent).

 

 

(*) Het  platform werd opgericht door het VBO, VOKA, BECI en UWE, als permanent overlegorgaan waarin de Belgische standpunten inzake verpakkingen, die ten aanzien van de interregionale, federale en Europese overheden verdedigd moeten worden, op elkaar afgestemd worden. Het platform verenigt federaties, ondernemingen, verpakkingsverantwoordelijken, materiaalfabrikanten evenals erkende organisaties (Fost Plus en Valipac).

 
 
COMMUNICATION & EVENTS
20 OKTOBER 2023
 
Contactgegevens Persdienst
 
 
Het VBO, dé stem van de ondernemingen in België, staat – via een 40-tal lid-bedrijfsfederaties – voor meer dan 50.000 kleine, middelgrote en grote ondernemingen die 75% van de tewerkstelling in de private sector voor hun rekening nemen. Onze leden zorgen voor 80% van de export en creëren 2/3 van de toegevoegde waarde in ons land. Als enige overkoepelende interprofessionele werkgeversorganisatie vertegenwoordigen we ondernemingen uit de drie gewesten van ons land.
 
 
Zich uitschrijven    -    Toon in browser   

Disclaimer    -    Contact    -    Print    -    Privacy