VBO PERSBERICHT
28 juni 2023
 
 
 

Sectoraal akkoord voor de periode 2023-2024 in het PC 200

De sociale partners (VBO, UNIZO, UCM enerzijds en ACV Puls, BBTK-SETCa, ACLVB anderzijds) in het aanvullend paritair comité voor bedienden (APCB of PC 200) hebben zonet een consensus bereikt omtrent een sectoraal akkoord voor de periode 2023-2024.

Het akkoord voorziet onder meer in een eenmalige koopkrachtpremie die varieert van 125 tot 375 euro indien een onderneming in 2022 respectievelijk hoge of uitzonderlijk hoge winst realiseerde, in een concreet groeipad (horizon 2028) naar vijf individuele opleidingsdagen per jaar voor een voltijdse bediende in ondernemingen met twintig of meer werknemers en verlengt uiteenlopende eindeloopbaanstelsels (SWT, tijdskrediet en landingsbanen) zoals bepaald in het daartoe door de Nationale Arbeidsraad (NAR) voorziene kader. Het VBO rekent erop dat dit moeizaam bereikte, maar globaal evenwichtige akkoord de sociale vrede zal garanderen tussen de ruim 58.000 ondernemingen en hun meer dan 510.000 bedienden die onder dit paritair comité ressorteren.

 
 
COMMUNICATION & EVENTS
28 JUNI 2023
 
Contactgegevens Persdienst
 
 
Het VBO, dé stem van de ondernemingen in België, staat – via een 40-tal lid-bedrijfsfederaties – voor meer dan 50.000 kleine, middelgrote en grote ondernemingen die 75% van de tewerkstelling in de private sector voor hun rekening nemen. Onze leden zorgen voor 80% van de export en creëren 2/3 van de toegevoegde waarde in ons land. Als enige overkoepelende interprofessionele werkgeversorganisatie vertegenwoordigen we ondernemingen uit de drie gewesten van ons land.
 
 
Zich uitschrijven    -    Toon in browser   

Disclaimer    -    Contact    -    Print    -    Privacy