VBO IMPACT
Wekelijkse nieuwsbrief voor decision makers - 14 juni 2023
 
 
OPINIE
Fiscale hervorming: haalbare eerste stap?

In het weekend van 17 en 18 juni zal er een belangrijk regeringsconclaaf plaatsvinden omtrent de fiscale hervorming. In de aanloop daarnaar is het goed om een aantal data af te zetten tegen de perceptie.

Lees meer
DEZE WEEK
Jaarverslag RVA 2022 – Aantal SWT’ers daalt verder

In het eerste kwartaal van 2023 waren er iets meer dan 18.100 SWT’ers. In 2010, het piekjaar, telde België nog 120.000 SWT’ers. Dat is een daling van meer dan 80%. De genomen maatregelen hebben dus hun doeltreffendheid bewezen. Lees meer

Tekort aan arbeidskrachten en noodzakelijke skills: oproep tot deelname aan enquête BusinessEurope

BusinessEurope stelde een enquête op om de aard van de tekorten in Europa beter te begrijpen en om oplossingen te zoeken. Het VBO roept alle Belgische ondernemingen op om aan die enquête deel te nemen en dat uiterlijk tot 30 juni 2023. Lees meer

VBO trapt vijfde editie van Young Talent in Action XXL af

Tweejaarlijks organiseert het VBO Young Talent in Action XXL. Inschrijven voor de volgende editie, die plaatsvindt van 2 oktober tot 13 november 2023 in vijf Belgische steden, kan vanaf nu. Lees meer

Mededingingsrecht: nieuwe horizontale groepsvrijstellingsverordeningen en horizontale richtsnoeren

Uit de evaluatie van de huidige instrumenten bleek dat ze bijdragen tot een verlaging van de nalevingskosten voor ondernemingen, maar ook dat de regels moesten worden aangepast aan de markt- en maatschappelijke ontwikkelingen. Lees meer

klimaattransitie en werkgelegenheid in België: uitdagingen en kansen

Terwijl de ondernemerswereld op EU-niveau al jaren zeer hoge cijfers neerzet qua vormingsinspanningen, blijft de leercultuur in België ondermaats presteren in vergelijking met het EU-niveau. Lees meer

111de Internationale Arbeidsconferentie – Sociale rechtvaardigheid promoten en versterken

De 111de Internationale Arbeidsconferentie is van start gegaan. Onder meer de rechtvaardige transitie naar duurzame en inclusieve economieën, kwaliteitsvolle stages en arbeidsbescherming worden er besproken. Lees meer

Publicatie
REFLECT VBO FEB – Innovatie wordt Inspiratie en vice versa

Wat is de positie van België op het vlak van O&O en de daaruit voortvloeiende innovaties? Hoe zijn we zover geraakt? Wat zijn de uitdagingen? En hoe kunnen we die koppositie behouden én versterken?
Lees meer

VBO-Evenementen
Masterclass Sustainability Professional

Uw bedrijf compliant maken aan de nieuwe rapportagewetgeving, dat is het doel van deze masterclass. Het VBO en Time4Society nodigen u uit om u te laten inspireren door drie uitmuntende Sustainability Managers.
Lees meer

 
Toon in browser   

Disclaimer    -    Contact    -    Print    -    Privacy