VBO IMPACT
Wekelijkse nieuwsbrief voor decision makers - 28 juni 2023
 
 
OPINIE
Nu ingrijpen om terugkeer naar jaren 70 te vermijden

Uit de jongste halfjaarlijkse VBO-enquête blijkt dat de Belgische economie in de eerste maanden van 2023 wat beter stand heeft gehouden dan zes maanden geleden werd verwacht. Het valt echter te vrezen dat dat niet zal blijven duren.

Lees meer
DEZE WEEK
Gezonde bedrijven krijg je niet door overnames en herstructureringen te dwarsbomen!

Als het van de minister van Werk en Economie afhangt, wordt herstructureren, maar evengoed het overdragen van (een afdeling van) de onderneming, in de nabije toekomst een bijna onmogelijke klus. Lees meer

Internationale Arbeidsconferentie - Werkzaamheden van de Commissie voor toepassing van de normen

Het VBO neemt binnen de IAO deel aan de werkzaamheden van de Commissie voor toepassing van de normen. Het is immers cruciaal om te controleren of de verdragen in de wet en in de praktijk correct worden toegepast door de 187 lidstaten. Lees meer

Grensoverschrijdend telewerk: eindelijk een duidelijke en werkbare wettelijke oplossing voor de sociale zekerheid vanaf 1 juli 2023

Onder leiding van de RSZ hebben 21 landen onlangs vrijwillig een kaderovereenkomst gesloten om vanaf 1 juli 2023 rechtszekerheid te bieden in situaties van hybride grensoverschrijdend werken. Lees meer

Sectoraal akkoord voor de periode 2023-2024 in het PC 200

De sociale partners in het aanvullend paritair comité voor bedienden hebben een consensus bereikt omtrent een sectoraal akkoord voor de periode 2023-2024. Het VBO hoopt dat dit globaal evenwichtige akkoord de sociale vrede zal garanderen. Lees meer

BBE-vergadering bespreekt Europees handelsbeleid en dossiers Europese interne markt

BBE kwam samen onder leiding van voorzitter Thomas Tindemans. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere kaartte verschillende dossiers aan die de interne markt versnipperen, waaronder de natuurherstelwetgeving. Lees meer

Achter de schermen bij Willy Naessens Group

Verticale integratie en standaardisering zijn het geheim achter het groeiverhaal van Willy Naessens Group. Het VBO kon met eigen ogen zien hoe de groep zijn concurrentiepositie dag in dag uit versterkt. Lees meer

Publicatie
Focus Conjunctuur - Consumptie onder stoom, competitiviteit onder druk

Uit de jongste halfjaarlijkse VBO-enquête blijkt dat de Belgische economie in de eerste maanden van 2023 wat beter stand heeft gehouden dan zes maanden geleden werd verwacht. Het valt echter te vrezen dat dat niet zal blijven duren.
Lees meer

VBO-Evenementen
Package Sociale verkiezingen 2024

De procedure van de sociale verkiezingen start in december 2023. Daarom is een goede voorbereiding cruciaal. Kwestie van het lange traject – dat loopt tot de zomer van 2024 – zonder kleerscheuren of onaangename verrassingen af te ronden.
Lees meer

 
Toon in browser   

Disclaimer    -    Contact    -    Print    -    Privacy