VBO IMPACT
Wekelijkse nieuwsbrief voor decision makers - 12 juli 2023
 
 
OPINIE
Het wordt een broeierige nazomer

Ondanks de complexe nationale en internationale context staan we, gesteund door onze leden-sectorfederaties, zoals altijd klaar om oplossingen te zoeken. We blijven geloven in de kracht van de samenwerking.

Lees meer
DEZE WEEK
Pensioenhervorming - Echte hervorming blijft uit

We wisten al lang dat we geen echte pensioenhervorming meer moesten verwachten. Het akkoord van dit weekend bevestigde dat. Er wordt een rist versnipperde maatregelen genomen waaruit onmogelijk een duidelijke richting kan worden afgeleid. Lees meer

Nieuwe regels inzake insolventierecht

De wet tot omzetting van de herstructureringsrichtlijn is gepubliceerd. Ondernemingen zullen zo over meer instrumenten beschikken om het hoofd te bieden aan eventuele financiële moeilijkheden, en dat is een goede zaak. Lees meer

De economische veiligheid van de EU

Op 20 juni stelde de Europese Commissie een mededeling voor over economische veiligheid. Ze werd al besproken in de Europese Raad van 29 en 30 juni en legt de basis voor verschillende wetgevende initiatieven die eraan komen. Lees meer

Critical Raw Materials Act: Raad neemt standpunt in

Net voor de start van het Spaanse voorzitterschap van de Raad van de EU, bereikte de Raad van Ministers nog een akkoord over zijn onderhandelingspositie in het dossier van de kritieke grondstoffen (over de ‘Critical Raw Materials Act’). Lees meer

Raad van de EU: Spanje neemt de voorzittersfakkel over

Spanje heeft het voorzitterschap van de Raad van de EU overgenomen van Zweden. Het wil werk maken van een wendbaar en veerkrachtig Europa dat in staat is om cruciale beslissingen te nemen en de grote uitdagingen van onze tijd aan te gaan. Lees meer

Sociale bijdragen – Derde kwartaal 2023

Elk kwartaal publiceert het VBO een tabel met de tarieven van de sociale bijdragen, met daarin voor elke sector van de sociale zekerheid het percentage aan verschuldigde werknemers- en werkgeversbijdragen. Lees meer

Gezamenlijke vergadering van de Raad van bestuur en het Strategisch comité van het VBO in de Senaat

De leden van de Raad van bestuur en het Strategisch comité van het VBO werden ontvangen in de Senaat. Op het menu: een gesprek met de Senaatsvoorzitter over de toekomst van de Senaat en een debat over de macro-economische vooruitzichten. Lees meer

Publicatie
Focus Conjunctuur - Consumptie onder stoom, competitiviteit onder druk

Uit de jongste halfjaarlijkse VBO-enquête blijkt dat de Belgische economie in de eerste maanden van 2023 wat beter stand heeft gehouden dan zes maanden geleden werd verwacht. Het valt echter te vrezen dat dat niet zal blijven duren.
Lees meer

VBO-Evenementen
Bent u mee met de nieuwe Europese ‘Horizontal Block Exemption Regulations’ (HBER’s)?

Het VBO organiseert samen met de Vereniging voor de Studie van het Mededingingsrecht (VSMR) een studienamiddag over de nieuwe ‘Horizontal Block Exemption Regulations’ (HBER’s), die op 1 juni 2023 werden aangenomen.
Lees meer

 
Toon in browser   

Disclaimer    -    Contact    -    Print    -    Privacy