VBO IMPACT
Wekelijkse nieuwsbrief voor decision makers - 06 september 2023
 
 
OPINIE
Er ligt nog heel wat werk op de plank

De aanloop naar de verkiezingen is begonnen. Politieke partijen zijn in campagnemodus. Maar opgelet: er zullen geen kiezers gewonnen worden door 10 maanden enkel te blokkeren.

Lees meer
DEZE WEEK
Inwerkingtreding Data Governance Act

De Datagovernanceverordening werd ruim een jaar geleden aangenomen. Daarmee streeft Europa naar een eengemaakte gegevensmarkt waarin gegevens vrij toegankelijk zijn. Lees meer. Lees meer

Adaptatie: een onbeminde pijler van het klimaatbeleid?

Ons klimaatbeleid mag niet beperkt blijven tot mitigatie alleen, het moet ook een ambitieuze pijler rond adaptatie omvatten. Er liggen federale maatregelen op tafel voor 2023-2026. Een analyse. Lees meer

Winstgevendheid bedrijven in vrije val

Uit een micro-economische analyse van de Nationale Bank blijkt dat de brutomarge van het mediane bedrijf, in procent van de omzet, al aan een daling bezig was in de eerste drie kwartalen van 2022. Lees meer

Prioriteiten van de Belgische mededingingsautoriteit in 2023

De BMA staat in voor de correcte naleving van het mededingingsbeleid in België. Met een jaarlijkse prioriteitennota geeft ze inzicht in haar strategische prioriteiten en op welke sectoren ze prioritair toezicht zal houden. Lees meer

DHL, een grote logistieke speler in België

Op 23 augustus bracht een kleine VBO-delegatie een bezoek aan het logistieke centrum van DHL Express in de buurt van Brussels Airport. De logistieke hub is de op twee na grootste in Europa en stelt 1.600 mensen tewerk. Lees meer

Publicatie
Focus Conjunctuur - Consumptie onder stoom, competitiviteit onder druk

Uit de jongste halfjaarlijkse VBO-enquête blijkt dat de Belgische economie in de eerste maanden van 2023 wat beter stand heeft gehouden dan zes maanden geleden werd verwacht. Het valt echter te vrezen dat dat niet zal blijven duren.
Lees meer

VBO-Evenementen
Klokkenluiderswet: lessons learned & best practices

De klokkenluiderswet trad zes maanden geleden in werking. Tijd om een eerste balans op te maken. Vandaar onze studievoormiddag, waar u ook praktische tips kunt delen en ontdekken.
Lees meer

 
Toon in browser   

Disclaimer    -    Contact    -    Print    -    Privacy