VBO IMPACT
Wekelijkse nieuwsbrief voor decision makers - 20 september 2023
 
 
OPINIE
Een betere mobiliteit voor een steeds welvarender toekomst

Naar aanleiding van de Week van de mobiliteit 2023 formuleert het VBO voorstellen in zijn nieuwe ‘Strategie en actieplan voor een betere mobiliteit’. Stilstaan is meer dan ooit achteruitgaan …

Lees meer
DEZE WEEK
Nieuwe raming van de loonkostenhandicap door de CRB

Volgens een artikel in De Tijd op basis van nog vertrouwelijke CRB-cijfers zou de loonkostenhandicap ten opzichte van onze drie buurlanden en vergeleken met 1996 volgend jaar wat kleiner worden. Lees meer

VBO gehoord in de Kamer over de individualisering van sociale rechten

Het VBO is van mening dat we onze socialezekerheidsstelsels moeten heroverwegen en moderniseren om rekening te houden met sociologische veranderingen. Maar het hoofddoel moet zijn om de uitkeringsgerechtigden te activeren. Lees meer

WTO-rapport over de toestand van de wereldhandel (2023)

De geopolitieke spanningen tussen de Verenigde Staten en China en de oorlog in Oekraïne, die heeft geleid tot een economische en energetische ontkoppeling van Europa en Rusland, hebben een steeds grotere impact op de wereldhandel. Lees meer

Europa competitiever en sterker in de wereld

In de laatste State of the Union voor de Europese verkiezingen van 2024, kondigde de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, een hernieuwde aandacht aan voor de economische uitdagingen. Lees meer

BBE buigt zich over het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU in 2024

Op 14 september kwam Belgian Business for Europe (BBE) samen bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie om onder andere de voorbereidingen voor het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU te bespreken. Lees meer

VBO BEZOEKT COMET GROEP EN HOLCIM

Met Comet Groep en Holcim bezocht het VBO twee industriële spelers die de bakens verzetten in duurzaam ondernemerschap. Dat leverde interessante gesprekken op over de uitdagingen, obstakels en opportuniteiten van de duurzame transitie. Lees meer

Synergrid verwelkomt nieuwe secretaris-generaal

Synergrid, de spreekbuis van de Belgische elektriciteits- en gasnetbeheerders, neemt afscheid van Patrick Reyniers, die na meer dan 40 jaar dienst in de sector met pensioen gaat. François Boisseleau volgt hem op als secretaris-generaal. Lees meer

Publicatie
Strategie en actieplan voor een betere mobiliteit

De brochure zoomt in op het concurrentievermogen van de sector, de connectiviteit van industriële sites, de toegang tot steden, MaaS en gegevenstoegang, het mobiliteitsbudget, het beheer van stromen en de regelgeving.
Lees meer

VBO-Evenementen
Bent u mee met de nieuwe Europese ‘Horizontal Block Exemption Regulations’ (HBER’s)?

Het VBO organiseert samen met de Vereniging voor de Studie van het Mededingingsrecht (VSMR) een studienamiddag over de nieuwe ‘Horizontal Block Exemption Regulations’ (HBER’s), die op 1 juni 2023 werden aangenomen.
Lees meer

 
Toon in browser   

Disclaimer    -    Contact    -    Print    -    Privacy