VBO IMPACT
Wekelijkse nieuwsbrief voor decision makers - 25 oktober 2023
 
 
OPINIE
Australië: een niet te missen kans

Meer dan 200 bedrijfsleiders nemen deze week deel aan de Belgische economische missie naar Australië onder leiding van prinses Astrid. Economische missies helpen bedrijven om wereldwijd nieuwe partnerschappen te sluiten.

Lees meer
DEZE WEEK
VERPAKKINGEN EN VERPAKKINGSAFVAL: HET VBO PLEIT VOOR EEN DOELTREFFEND ONDERSTEUNEND KADER EN MEER OVERLEG

Het VBO steunt de Europese doelstellingen voor het terugdringen van bepaalde soorten verpakkingen voor eenmalig gebruik en wil meewerken aan circulaire verpakkingen die beter recycleerbaar en herbruikbaar zijn. Lees meer

Infosessie CBAM: wat wordt van bedrijven verwacht?

Er rijzen nog heel wat vragen over de werking en de implementatie van het CBAM in België. Het VBO organiseerde een informatiesessie om de bedrijfswereld voor te bereiden op de overgangsperiode van dat mechanisme. Lees meer

Tekort aan arbeidskrachten en vaardigheden: resultaten van de enquête van BusinessEurope

De enquête van BusinessEurope had tot doel voorstellen te helpen formuleren om de tekorten aan arbeidskrachten en vaardigheden aan te pakken, een van de grootste uitdagingen waar bijna alle Europese ondernemingen mee worden geconfronteerd. Lees meer

Top EU-VS: geen grote stappen voorwaarts op het vlak van handel

De trans-Atlantische economische relatie is van vitaal belang voor de Belgische economie. We roepen de Amerikaanse en Europese onderhandelaars dan ook op om de belangrijkste handelsgeschillen definitief op te lossen. Lees meer

Het mobiliteitsbudget: na vier jaar nog steeds onderbenut

Onlangs, vier jaar na de invoering van het mobiliteitsbudget, is het KB dat de regels voor de berekening en bestedingen van pijler 1 vaststelt, gewijzigd om tegemoet te komen aan opmerkingen van het VBO en leden van de CRB en de NAR. Lees meer

Publicatie
VBO-gids ‘Sociale verkiezingen 2024’ − Dé referentie

Een goede voorbereiding op de sociale verkiezingen is essentieel. De helder en beknopt geschreven VBO-gids Sociale verkiezingen 2024 is de ideale leidraad voor elk niveau, van nieuweling tot expert.
Lees meer

VBO-Evenementen
Young Talent in Action

Op maandag 13 november sluiten we Young Talent in Action XXL 2023 officieel af in de Brusselse Bozar! En naast de jongeren tussen 17 en 27 jaar willen we u er natuurlijk ook héél graag bij!
Lees meer

 
Toon in browser   

Disclaimer    -    Contact    -    Print    -    Privacy