VBO IMPACT
Wekelijkse nieuwsbrief voor decision makers - 09 november 2023
 
 
OPINIE
De wereld als thuismarkt

Als we onze welvaart willen verzekeren, moeten onze bedrijven zich richten tot overzeese markten met groeipotentieel. Een sterke concurrentiepositie is daarvoor absoluut noodzakelijk.

Lees meer
DEZE WEEK
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven publiceert zijn Verslag Werkgelegenheid-Concurrentievermogen

Dankzij de analyse van de CRB krijgen we een beter inzicht in de voorbije inflatiecrisis, waarvan de gevolgen vandaag de dag nog steeds voelbaar zijn, en kunnen we lessen trekken voor de transitie naar een koolstofarme economie. Lees meer

De deadline voor het aanpassen van de statuten aan het WVV nadert met rasse schreden!

Belgische bedrijven (en verenigingen) hebben nog maar een paar weken de tijd om hun statuten aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De overgangsregeling loopt immers af op 31 december 2023. Lees meer

Het VBO neemt deel aan Europese tripartiete sociale top

Als land dat binnenkort, in de eerste helft van 2024, de Raad van de EU zal voorzitten, maakte België deel uit van de drie voorzitterschappen die deelnamen aan de tripartiete sociale top, een belangrijke afspraak voor de sociale partners. Lees meer

Eerste Global Gateway Forum in Brussel

Het VBO verwelkomt het Global Gateway-initiatief en staat positief tegenover de reeds genomen inspanningen om met de Belgische en Europese privésector in dialoog te treden en dat initiatief verder in te vullen. Lees meer

Het VBO nam deel aan het Brussels SDG Forum 2023

Tijdens het SDG Forum organiseerde het VBO de workshop ‘Race to sustainability’, een interactieve quiz die erop gericht was de rol van ondernemingen in de transitie van onze samenleving te verkennen. Het bleek een groot succes! Lees meer

Bent u mee met de nieuwe Europese ‘Horizontal Block Exemption Regulations’?

De HBER’s werden aangenomen door de Europese Commissie op 1 juni 2023. Ze worden aangevuld met een set van nieuwe horizontale richtsnoeren. Beide instrumenten zijn van groot belang voor de ondernemingspraktijk. Lees meer

VBO mee op missie ‘down under’

Van 23 tot 27 oktober trok een Belgische delegatie van ruim 150 toonaangevende bedrijven op economische missie naar Australië. Een land dat heel wat opportuniteiten biedt voor onze exportgerichte ondernemingen. Lees meer

Ninatrans uitgeroepen tot ‘Trucker of the Year’

Ninatrans werd verkozen tot ‘Trucker of the Year’. De jury prees de Leuvense onderneming voor haar betrokkenheid bij het uitwerken van ideeën en projecten en voor haar bijdrage aan de ontwikkeling van een duurzame en innovatieve community. Lees meer

Publicatie
Focus International Trade − Handelsbetrekkingen versterken

Het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU, dat op 1 januari begint, biedt ons land een unieke kans om zijn verbondenheid met het Europese project te bevestigen, in het bijzonder inzake de goede werking van de interne markt.
Lees meer

VBO-Evenementen
Young Talent in Action

Op maandag 13 november sluiten we Young Talent in Action XXL 2023 officieel af in de Brusselse Bozar! En naast de jongeren tussen 17 en 27 jaar willen we u er natuurlijk ook héél graag bij!
Lees meer

 
Toon in browser   

Disclaimer    -    Contact    -    Print    -    Privacy