VBO IMPACT
Wekelijkse nieuwsbrief voor decision makers - 15 november 2023
 
 
OPINIE
Young Talent in Action 2023: Bridging the future

Meer dan 3000 jongeren namen deel aan een van de zeven evenementen van de Young Talent in Action-campagne 2023 (YTiA). Doel? Bruggen bouwen tussen jongeren, onderwijs, arbeidsmarkt en beleid.

Lees meer
DEZE WEEK
'Uitbreidingspakket' 2023 goedgekeurd door de Commissie

Het VBO zal pleiten voor een aanpak gebaseerd op de eigen verdiensten van elke kandidaat-lidstaat wat betreft de criteria en vereisten voor een eventuele toetreding tot de EU. Dat om de goede werking van de interne markt te waarborgen. Lees meer

GDPR: De GBA publiceert een checklist voor het correcte gebruik van cookies

De GBA heeft een checklist gepubliceerd om organisaties te helpen om hun cookiepraktijken in overeenstemming te brengen met de huidige regelgeving. Na de aanbevelingen volgen wellicht de controles. Lees meer

Regionaal directeur van de IAO voor Europa en Centraal-Azië op bezoek op het VBO

Beate Andrees, directeur van de IAO voor Europa en Centraal-Azië, werd op 14 november 2023 ontvangen op het VBO. Het is belangrijk dat IAO-vertegenwoordigers in direct contact staan met de nationale sociale partners. Lees meer

Safeonweb@work, een nieuw initiatief van het Centrum voor Cybersecurity België

Het Centrum voor Cybersecurity België lanceert een campagne voor bedrijven en organisaties in België. Het doel? Hun cyberveerkracht versterken aan de hand van advies, aanbevelingen en tools. Lees meer

Ontmoeting tussen diplomaten en ondernemers in het Egmontpaleis in Brussel

In het kader van de Diplomatieke Dagen 2023 organiseerde het VBO, in samenwerking met de regionale werkgeversorganisaties Voka, UWE en Beci, een netwerkevenement voor de Belgische diplomaten en ondernemers. Lees meer

Publicatie
Focus International Trade − Handelsbetrekkingen versterken

Het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU, dat op 1 januari begint, biedt ons land een unieke kans om zijn verbondenheid met het Europese project te bevestigen, in het bijzonder inzake de goede werking van de interne markt.
Lees meer

VBO-Evenementen
Package Sociale verkiezingen 2024

De procedure van de sociale verkiezingen start in december 2023. Daarom is een goede voorbereiding cruciaal. Kwestie van het lange traject – dat loopt tot de zomer van 2024 – zonder kleerscheuren of onaangename verrassingen af te ronden.
Lees meer

 
Toon in browser   

Disclaimer    -    Contact    -    Print    -    Privacy