VBO DIRECT
16 augustus 2022
 
 
 
 

Q&A: Nieuwe regels consumentenkoop vanaf 1 juni 2022 
 
 

Vanaf 1 juni 2022 zijn er nieuwe (garantie)regels van toepassing op verkopen door een professionele verkoper aan een consument. Het nieuwe regime consumentenkoop brengt een aantal veranderingen met zich mee die vragen kunnen oproepen. Deze brochure, opgesteld door het VBO in samenwerking met Eubelius, komt daaraan tegemoet door de nieuwe regelgeving toe te lichten aan de hand van een praktische Q&A.


Afhankelijk van de aard van het verkochte goed zullen voortaan verschillende regels van toepassing zijn. Om de nuances tussen beide regimes duidelijk te stellen, is deze brochure dan ook opgesplitst in twee delen. Het eerste deel zoomt in op de regels die gelden bij de verkoop van lichamelijke roerende voorwerpen. Het tweede deel is dan weer gewijd aan de regels die gelden bij de verkoop van digitale inhoud en diensten.

Een van de meest ingrijpende wijzigingen is de verlenging van de termijn tot omkering van de bewijslast bij de wettelijke garantie. De brochure schept klaarheid in die nieuwe regels, en verduidelijkt begrippen zoals ‘wettelijke garantietermijn’, ‘omkering van de bewijslast’, ‘gebrek’ en ‘conformiteitsvereisten’. Daarnaast worden vragen zoals ‘Geldt de garantieperiode ook voor gebruikte wisselstukken?’ of ‘Wat kan de consument eisen wanneer een gebrek zich binnen de garantieperiode voordoet?’ uitgebreid beantwoord.

> Klik hier om de brochure te bekijken

 

Foto: ©Shutterstock

 
 
 
TINE DEBAES
COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
TINE DEBAES
COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
ARIE VAN HOE
COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
ARIE VAN HOE
COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
 
 
 
Toon in browser   

Disclaimer    -    Contact    -    Print    -    Privacy