VBO DIRECT
10 mei 2022
 
 
 
 

Horizon België 2030 – Toekomstvisie voor een beter België 
 
 

Ruim 400 bedrijfsleiders, captains of industry, politici, beleidsmakers en jongeren tekenden eind vorige week present op het VBO-Forum ‘Horizon België 2030’. Premier Alexander De Croo onderstreepte het belang van zo’n toekomstvisie in zijn afsluitende keynote. De stem van de aankomende generaties werd vertolkt door Young Talent in Action Ambassador Nina Weytjens en de voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad, Amir Bachrouri. Plaats van het gebeuren: het gloednieuwe opleidings- en conferentiecentrum AG Campus in Brussel.


De locatie kon niet symbolischer zijn. Immers, op het Forum stelden het VBO en zijn leden-sectorfederaties hun ‘Toekomstvisie voor een beter België’ voor, of kort ‘Horizon België 2030’. Geen theorie om de theorie, maar een onderbouwd plan, dat door de brede wereld van doorgewinterd en jong ondernemend België gedragen wordt. 15 leiders van sectorfederaties en evenveel VBO-experten lichtten de krachtlijnen van het plan toe en een ondernemerspanel ging dieper in op vier grote uitdagingen waar ons land anno 2022 voor staat:

  1. De tendens tot vertraging van onze economische groei en productiviteitsgroei waardoor alle andere uitdagingen moeilijker beheersbaar worden; 
  2. De vergrijzing van onze bevolking – een signaal dat onze levensverwachting het goed doet –die leidt tot een aanhoudend sterke toename van de overheidsuitgaven voor pensioenen en gezondheidszorg en een sterke uitstroom uit onze arbeidsmarkt; 
  3. De (wereldwijde) klimaatverandering met zowel fundamentele klimatologische gevolgen, als economische uitdagingen bijvoorbeeld inzake de CO2-reductie; 
  4. De internationale tendens tot deglobalisering die voor een kleine, open economie als de Belgische ingrijpende, negatieve gevolgen kan hebben.

Klein land in staat tot grootse dingen 

De toekomstvisie is een doorwrocht werkstuk waarin experts van het VBO samen met zijn leden-sectorfederaties het voorbije anderhalf jaar bijzonder hard hebben gewerkt om een concreet toekomstplan voor ons land uit te tekenen. Onderbouwd door nationale en internationale studies en benchmarks, gevoed door rondetafels met experten van sectorfederaties, bedrijven en overheid tijdens een ‘Inspiration Day’ en doorgesproken met het Strategisch comité en de Raad van bestuur van het VBO. “Met dat plan maakt het VBO zijn ambities voor een sterk België concreet en brengt het de noodzakelijke voorwaarden, hefbomen en doelstellingen in kaart om van België een stabiel en efficiënt land te maken waar het vruchtbaar ondernemen en aangenaam werken en leven is. ‘Horizon België 2030’ kan in één krachtige metafoor samengevat worden: een gezonde en levendige boomstam moet sterke wortels hebben om stevige takken met frisse groene bladeren te kunnen dragen”, aldus Pieter Timmermans, CEO van het VBO. 

De kiem voor het plan werd gelegd door VBO-voorzitter Bart De Smet die zich bij zijn aantreden in 2020 afvroeg hoe wijzelf en de buitenwereld in 2030 naar België zouden kijken … 200 jaar na onze onafhankelijkheid. Worden we een land dat zijn vele troeven geleidelijk zag afkalven? Of zijn we een land dat een bijzonder sterke remonte heeft gemaakt? Hij lanceerde toen de ambitie om de nv België opnieuw de top vijf van de meest competitieve en welvarende landen binnen te loodsen. “Als grootste werkgeversorganisatie kunnen we niet aanvaarden dat we ons land stukje bij beetje, onzichtbaar bijna, verder laten afzakken naar de staart van het peloton. Daar doen wij niet aan mee. Integendeel. We zijn ervan overtuigd dat je geen groot land hoeft te zijn om grootse dingen te doen. Met ‘Horizon België 2030’ willen we laten zien dat België alles heeft wat nodig is om er te geraken: de mensen, de ondernemingen, de kennis én de ambitie.”

Ambitieus, realistisch en haalbaar

‘Horizon België 2030’ is een ambitieus plan. Misschien zelfs atypisch ambitieus voor België. Dat kon niet anders. De binnen- en buitenlandse context dwingt ons vandaag om de lat hoog te leggen. We zullen er niet meer komen met wat kleine, incrementele aanpassingen hier en daar. Tegen 2030 hebben we echte transformaties nodig waarbij we ons laten leiden door de SDG’s of duurzame ontwikkelingsdoelen die de Verenigde Naties naar voren schuift. De vier hierboven beschreven uitdagingen kunnen we pas succesvol het hoofd bieden als we op vier grote domeinen een belangrijke omwenteling of (r)evolutie realiseren: 

  1. De digitalisering. Het ten volle benutten door ondernemers en overheden van de nieuw(st)e digitale en technologische mogelijkheden; 
  2. De vergroening. Minder interen op de natuurlijke rijkdommen en de klimaatverandering een halt toeroepen; 
  3. De arbeidsmarkt. Via een efficiënte arbeidsmarkt en een activerende sociale zekerheid de menselijke middelen en talenten toekomstgericht heroriënteren en streven naar een tewerkstellingsgraad van 80% of meer; 
  4. De overheden. Doelstelling: een veel efficiëntere, kwaliteitsvollere en eenvoudigere dienstverlening. 

4 grote uitdagingen vragen 4 belangrijke transities

Als epiloog van het plan zoomen we in op de nood aan een efficiënt werkende overheid. Na zes staatshervormingen toonde de coronacrisis meer dan ooit aan dat de huidige staatsstructuur vatbaar is voor verbetering. Het kan efficiënter, meer geïntegreerd, doelmatiger en wendbaarder. Het staat buiten kijf dat er moet worden hervormd. Hoe dat gebeurt (herfederaliseren, regionaliseren …) is ondergeschikt aan het doel.

We zijn ervan overtuigd dat ons plan realistisch en haalbaar is. Concreet ook, want voor elke omwenteling geven we aan de hand van 30 fiches hands-on antwoorden op drie centrale vragen: ‘Waar staan we vandaag?’, ‘Waar willen we in 2030 staan?’ en ‘Wat moet er gebeuren?’. 

Vragen waarop ook premier Alexander De Croo in zijn afsluitende keynote dieper inging. Hij sloot het Forum ‘Horizon België 2030’ af met de boodschap: “Het land dat wij moeten zijn, is vooral een land dat openstaat voor opportuniteiten. Tal van businessopportuniteiten, maar ook nieuwe oriëntaties inzake innovatie of maatschappelijke thema’s. Een land dat een vruchtbare potgrond is om mensen en projecten te laten groeien. Je kunt alleen maar heel hoopvol zijn als je dat kunt bereiken.”

U was erbij op het Forum? U wil meer weten?
> Herbeleef het Forum. Klik hier voor de AFTERMOVIE. Klik hier voor de FOTOGALERIJ.
> Lees hier het volledige TOEKOMSTPLAN ‘Horizon België 2030’ lezen? 
> Lees ook het dubbelinterview BART DE SMET EN PIETER TIMMERMANS in REFLECT-magazine
> Klik hier voor de toespraak van Bart De Smet tijdens het event
> Klik hier voor de toespraak van Pieter Timmermans tijdens het event

Foto's ©Triptyque


 
 
   
 
 
Toon in browser   

Disclaimer    -    Contact    -    Print    -    Privacy