Cyber Incident Roadmap

14 december 2022  Het VBO heeft onlangs, in samenwerking met verschillende stakeholders, een brochure met als titel Cyber Incident Roadmap opgesteld. Het doel daarvan is om ondernemingen die het slachtoffer zijn van een cyberincident te ondersteunen bij hun interne organisatie, maar vooral bij hun interactie met hun externe contacten, met name de publieke overheden, en dat onder meer in het kader van hun wettelijke verplichtingen. Hoe meldt u een cyberincident aan de RSZ? Of aan de Algemene Administratie van de Fiscaliteit? Welke stappen moet u met betrekking tot de RVA ondernemen om geplande periodes van tijdelijke werkloosheid wegens gebrek aan werk om economische redenen of wegens een ‘technische stoornis’ te melden?

Tijdens een incident houden we ons vaak bezig met de meest dringende zaken en verliezen we uit het oog dat, in het kader van het dagelijks bestuur, ook ten aanzien van overheidsdiensten of -organen snel moet worden opgetreden. Via deze roadmap geeft het VBO u enkele aanknopingspunten voor hulp en directe contactpersonen die u in staat stellen het incident zo goed mogelijk door te komen en uw activiteit voort te zetten. Tijdens de voorbereidende vergaderingen heeft het met de verschillende betrokken autoriteiten gezocht naar praktische oplossingen, zoals centrale contactpunten en versoepelingen van bestaande procedures. De voorgestelde oplossingen kunnen nog evolueren en verbeterd worden. Maar de eerste stappen zijn alvast gezet.

> Klik hier voor de Cyber Incident Roadmap
> Klik hier voor de Cyber Incident Roadmap in het Engels

 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.