Focus Conjunctuur – Kostentsunami komt aan land. Competitiviteit kopje onder

6 januari 2023 – Elke zes maanden bevraagt het VBO zijn leden-sectorfederaties om de economische temperatuur te meten. Op basis van dat onderzoek wordt een balans opgemaakt van de Belgische situatie en van de vooruitzichten voor het komende halfjaar.


Dries Vantomme, COMPETENTIECENTRUM ECONOMIE & CONJUNCTUUR
Edward Roosens, COMPETENTIECENTRUM DIGITAAL & INNOVATIEF ONDERNEMEN
06 januari 2023

  • Tussen midden 2021 en midden 2023 betekent de loutere automatische loonindexering een loonkostenstijging van 25 à 30 miljard euro voor alle Belgische bedrijven samen.
  • In totaal zal de explosie van de gas- en elektriciteitsprijzen de Belgische bedrijven 10 à 25 miljard euro extra kosten, afhankelijk van de vraag of we de huidige hoge prijzen blijven zien dan wel of we terugkeren naar de nog veel hogere prijzen van midden december.
  • Het VBO vreest dat de Belgische inflatie in 2023 hoger zal blijven dan momenteel verwacht door het FPB en de NBB, en vooral dat ze aanzienlijk hardnekkiger zal blijken te zijn dan in de ons omringende landen.
  • Er is nood aan een doortastend competitiviteitspact, een monitoring van onze concurrentiehandicap en een structurele lastenverlaging van de patronale bijdragen.

In die context is het geen verrassing dat al onze sectorfederaties (op de beheerders van de distributienetten voor elektriciteit en gas na) een daling van hun rendabiliteit verwachten in de komende 6 maanden. Een situatie die zich niet meer heeft voorgedaan sinds eind 2008, in volle financiële crisis.

Sommige bedrijven hebben zich al wat voorbereid op die kostenexplosie door (waar mogelijk) hun verkoopprijzen geleidelijk op te trekken en financiële buffers aan te leggen om periodes van operationeel verlies in de komende maanden te kunnen overbruggen/overleven. Voor veel andere bedrijven was dat tot nu toe echter geen optie omdat zij opereren in uiterst competitieve markten en hun klanten geen of nauwelijks prijsverhogingen tolereren. Eens de kostentsunami begin 2023 echter voor alle bedrijven effectief aan land is gekomen, zullen die laatsten toch moeten overgaan tot substantiële prijsverhogingen.

> Lees of download de Focus Conjunctuur alsook de PPT-presentatie.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.