Focus Conjunctuur – Oorlog doet kosten ontsporen. Investeringen onder druk!

6 juli 2022 - Elke zes maanden bevraagt het VBO zijn leden-sectorfederaties om de economische temperatuur te meten. Op basis van dat onderzoek wordt een balans opgemaakt van de Belgische situatie en van de vooruitzichten voor het komende halfjaar.


Dries Vantomme, COMPETENTIECENTRUM ECONOMIE & CONJUNCTUUR
Edward Roosens, COMPETENTIECENTRUM DIGITAAL & INNOVATIEF ONDERNEMEN
Edward Roosens, COMPETENTIECENTRUM ECONOMIE & CONJUNCTUUR
07 juli 2022

De ontsporing van de kosten is momenteel veruit het grootste probleem voor ondernemingen. De inflatie zit in België aan een niveau van meer dan 9%, wat er via de automatische loonindexering voor zorgt dat de loonkosten in ons land in 2022-2023 met ongeveer 11% zullen stijgen, 5 procentpunt sneller dan in onze buurlanden.

Dat brengt een loon-prijsspiraal op gang die nu al volop zichtbaar is, aangezien ook de onderliggende inflatie (excl. energie en verse voeding) nu al boven 5% ligt.

De opnieuw toenemende loonkloof met het buitenland zal onze marktaandelen doen dalen, ons land minder aantrekkelijk maken voor buitenlandse investeringen en nieuwe delokalisaties teweegbrengen.

De economische groei in ons land zal in 2023 dan ook nagenoeg tot stilstand komen (0,5%) door een daling van de bedrijfsinvesteringen en een steeds negatievere bijdrage van de netto-uitvoer.

Als de loon-prijsspiraal blijft aanhouden en de inflatie doorstijgt tot boven 10%, wordt een recessie in 2023 nog moeilijk te vermijden.

Lees of download de Focus Conjunctuur alsook de PPT-presentatie.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.