Herstructureren met of zonder ontslagen

27 février 2023 — Elke onderneming komt in de loop van haar bestaan op een punt dat haar dwingt na te gaan of de economische cycli al dan niet een herstructurering opdringen. Een praktische gids met de mogelijke scenario’s en plan van aanpak ten aanzien van uw medewerkers en externe stakeholders.

Geen thema is dit jaar meer brandend actueel. Daar zijn verschillende redenen voor. Eerst en vooral veroorzaakte de COVID-19-pandemie door de algemene ‘lockdown’ in het tweede trimester, een ongeëvenaarde economische schok. Vervolgens formuleerden de sociale partners - voor het eerst in 20 jaar en op eigen initiatief - meerdere aanbevelingen betreffende herstructureringen ter attentie van de vertegenwoordigers van de werkgevers en vakorganisaties in de ondernemingen (aanbeveling nr. 28 van de NAR van 17 december 2019).

Uit deze gids blijkt dat een herstructurering niet noodzakelijk gepaard gaat met ontslag. Na een omvangrijk hoofdstuk over de essentiële rol van communicatie en passend leiderschap, wordt praktisch en met voorbeelden ingezoomd op de herstructurering, met of zonder ontslagen, als alternatief. Een herstructurering kan zeker betekenen dat er in het personeelsbestand wordt gesnoeid, maar kan ook samengaan met een toekomstgericht transformatieproject. Ze kan tot slot een combinatie zijn van de herschikking van het personeelsbestand en de aanpassing aan een nieuw economisch model. Elke strategie wordt in het overeenstemmende hoofdstuk uitgebreid toegelicht.

De nieuwe aanbevelingen van de sociale partners en verwante onderwerpen zoals overnames en sluitingen van ondernemingen komen eveneens aan bod. In elk onderdeel worden de onontkoombare aandachtspunten overzichtelijk samengevat in de vorm van een ‘checklist’.

Het VBO dankt de auteurs - Liesbet Vandenplas, Erika van Bogget en Christel van Litsenborgh -hartelijk voor hun deskundige bijdrage. Deze gids vormt een onmisbaar instrument voor ondernemingen in herstructurering om zich beter te herstellen en op de toekomst te richten.

Deze brochure bestaat enkel digitaal. Prijs: 40 EUR (excl. btw 21%) VBO-leden en leden van leden, 60 EUR (excl. btw 6%) niet-VBO-leden

 

Bestelformulier

PRIJS? 60 euro excl. 6% btw; 40 euro exl. 6% btw voor leden van het VBO en hun leden.

 

Facturatiegegevens

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.