Strategie en actieplan voor een betere mobiliteit

18 september 2023 - De mobiliteit in ons land moet ondernemingen in staat stellen op een efficiënte, concurrerende en betrouwbare manier toegang te hebben tot hun grondstoffen en hun goederen/diensten op een even efficiënte, concurrerende en betrouwbare manier te leveren. Goede mobiliteit is bovendien een belangrijke factor ter ondersteuning van de algemene veerkracht van een land. Daarnaast mogen we ook de strategische geografische ligging van België op het vlak van logistiek niet uit het oog verliezen.

De organisatie van de mobiliteit moet het daarnaast mogelijk maken tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de burgers in termen van toegang tot goederen, diensten, werk, sociale activiteiten en andere vrijetijdsbestedingen. In die context moet het mogelijk zijn om toegang te hebben tot een goed/dienst zonder zich daarvoor te moeten verplaatsen (bv. telewerk, teleconferentie, 3D-printer of levering).

Naast de noodzaak om te beantwoorden aan de behoeften van burgers en ondernemingen, is het belangrijk om de uitdagingen op het gebied van milieu en volksgezondheid volledig in het mobiliteitsbeleid te integreren.

Om al die uitdagingen aan te gaan, zijn een strategie en een actieplan voor een betere mobiliteit essentieel.

Deze ‘Strategie en actieplan voor een betere mobiliteit’ focust op het concurrentievermogen van de sector, de connectiviteit van industriële sites, de toegang tot steden, MaaS en gegevenstoegang, het mobiliteitsbudget, het beheer van stromen en de regelgeving. Het document heeft betrekking op verschillende gebieden waarbinnen absoluut actie moet worden ondernomen om onze mobiliteit te verbeteren. Er wordt voortgebouwd op twee belangrijke documenten van het VBO: ‘Contouren van een mobiliteitsvisie voor België’, voor het eerst gepubliceerd in maart 2016, en ‘Visie voor de logistiek in België’, gepubliceerd in juni 2017.

> Link naar ‘Strategie en actieplan voor een betere mobiliteitOnze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.