The future of work – Strategieën voor de digitale transitie

9 februari 2023 - De ‘war for talent’ woedt alsmaar nadrukkelijker: met een vacaturegraad van 4,9% - de 2e hoogste in Europa - voeren onze bedrijven al jarenlang een bittere strijd om mensen aan te kunnen trekken. Ondernemingen nemen daarbij steeds vaker zelf een belangrijke vormingsrol op zich.  Uit noodzaak, omdat het alsmaar moeilijker wordt om de mensen met de gezochte kwalificaties te vinden. Maar ook omwille van de elkaar steeds sneller opvolgende technologische evoluties. Toch stellen we vast dat er nog heel wat verbetermarge is. De situatie is bijzonder urgent: we kunnen het ons simpelweg niet permitteren om niet alle talent maximaal in te zetten.

Samen met Agoria en Deloitte willen we anticiperen op deze ‘skills-transitie’: hoe brengen we in kaart welke functies zullen uitdoven en welke functies aan belang winnen? Hoe evolueren we zo optimaal mogelijk van punt A naar punt B?  We formuleren concrete aanbevelingen voor zowel onderneming, individu als beleid en illustreren één en ander met een case study. Vorming en levenslang leren vormen namelijk een cruciale sleutel in een gedegen arbeidsmarkt- en competitiviteitsbeleid. Onze aanbevelingen mikken op een meer holistische benadering ten aanzien van de skills-transitie.

> Link naar het rapport The future of work – Strategieën voor de digitale transitie

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.