WERK & SOCIALE ZEKERHEID
Arbeidsrecht (collectief & individueel) – Arbeidsmarkt en werkgelegenheid – Sociaal overleg en paritaire comités – Loon, loonvorming en lastenverlaging – Sociale zekerheid – Veiligheid en welzijn op het werk – Aanvullende pensioenen – Europese en internationale aangelegenheden – Sociaal controlebeleid – Arbeidsorganisatie en flexibiliteit – Sociale verkiezingen en sociale conflicten – Ondernemingsraad en Comité voor Preventie en Bescherming op het werk


Monica De Jonghe
Bestuurder-Directeur-generaal
Executive Manager
T + 32 2 515 09 12
ivn@vbo-feb.be

FISCALITEIT & INVESTERINGEN
Vennootschapsbelasting – Personenbelasting, indirecte belastingen (btw, accijnzen,...) en douane, in relatie met bedrijfsvoering – Europese fiscaliteit – Internationale fiscale conventies – Fiscaal controlebeleid – Micro-fiscaal beleid

JZ1_6886_ok_c_BIS.jpg
Rodolphe de Pierpont
Executive Manager
T + 32 2 515 08 63 
jb@vbo-feb.be


ECONOMIE & CONJUNCTUUR
Concurrentievermogen – Loonkosten – Inflatie en index – Economische groei en productiviteit – Begroting en overheidsfinanciën – Werkgelegenheid en vorming (macro) – Fiscaal beleid (macro) – Conjunctuuranalyse – Handels- en betalingsbalans – Monetair beleid – Bedrijfsfinanciering en ondernemerschap – Kmo-beleid – Strategisch Investeringspact – Intersectorale analyses


Edward Roosens
Chief Economist
Executive Manager
T + 32 2 515 09 77
er@vbo-feb.be

DIGITAAL & INNOVATIEF ONDERNEMEN
Digitale transitie – Telecom – Digitalisering van de overheid (e-Gov) – Cyber security – Data protection – e-instrumenten (elektronische identificatie en authenticatie, elektronische handtekening, elektronische archivering …) – Elektronische facturatie – Elektronische mailbox – Nieuwe digitale technologieën (AI, 5G, blockchain …) – Innovatiebeleid – Innovatiesteun – Normalisatie 


Edward Roosens 
Chief Economist
Executive Manager 
T + 32 2 515 09 77
er@vbo-feb.be

RECHT & ONDERNEMING
Economisch recht en economische beroepen – Vennootschapsrecht – Corporate governance – Class Action en alternatieve geschillenregeling – Consumentenrecht – Intellectuele eigendom – Mededingingsrecht – Faillissement en wet op de continuïteit – Financieel recht – Boekhoudrecht – Contractenrecht – Gerechtelijk recht


Arie Van Hoe
Executive Manager
T + 32 2 515 08 82
sma@vbo-feb.be


EUROPA & INTERNATIONAAL
Relaties met BUSINESSEUROPE, Europese parlementsleden, Europese Commissie en Europees Economisch en Sociaal Comité – Coördinatie federaal en regionaal niveau – Dispatching/sensibilisering EU-informatie m.b.t. bedrijfsdossiers – Bevordering interne markt – Vrij verkeer goederen en diensten – Diensten van algemeen economisch belang – Markttoegang (WTO, EU-handelsbeleid, vrijhandelsakkoorden,...)

Olivier Joris - Hoofd van het Europees departement
Olivier Joris
Executive Manager
T + 32 2 515 08 34 
oj@vbo-feb.be

SUSTAINABILITY & CIRCULAIRE ECONOMIE
Duurzaam ondernemen – Circulaire economie – SDGs – Productbeleid (o.a. REACH/nanomaterialen ) – Afvalbeheer – Biodiversiteit – Interface stoffen-producten en afvalstoffen – Belgian Business Awards for the Environment (BBAE) – Verpakking en verpakkingsafval – Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid – Milieukeurmerken (o.a. Ecolabel)Vanessa Biebel
Chief Operating Officer
Executive Manager
T + 32 2 515 08 31
kgh@vbo-feb.be

ENERGIE, KLIMAAT & MOBILITEIT
Energieprijzen en marktwerking, energiebelasting, bevoorradingszekerheid, energiemix, CO2-prijs en Emission Trading Scheme, nationaal energie- en klimaatplan, strategische investeringen in energie / mobiliteit, spoorwegbeleid, alternatieve brandstoffen, woon-werkverkeer, bedrijfswagens

Olivier Van der Maren - Adviseur bij het Economisch departement
Olivier Van der Maren
Executive Manager

T + 32 2 515 08 30
ovm@vbo-feb.be


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.