De hoofdactiviteit van de leden van Febelav bestaat uit het uitzenden van radio- en/of televisiesignalen, ongeacht de wijze waarop deze signalen worden verdeeld.

Febelav
Federatie der Belgische Audiovisuele Ondernemingen
Adres van de zetel
Medialaan 1
1800 Vilvoorde
Correspondentieadres
Febelav
t.a.v. Koen Dries
Medialaan 1
1800 Vilvoorde
T+ 32 2 454 22 11
Contact
Koen Dries
Voorzitter
Stéphane Geerts
Oprichtingsdatum federatie
02/05/2000
Aantal leden
10
Aantal werknemers actief in de ondernemingen die deel uitmaken van de federatie
± 2.500


Stéphane Geerts, Voorzitter

Febelav heeft tot doel de studie, de bescherming en de ontwikkeling van de beroepsbelangen van haar aangeslotenen.

Te dien einde zal zij zich onder meer bezighouden met:
• het verdedigen van de belangen van haar leden ondernemingen die radio- en televisie-uitzendingen verzorgen, ongeacht de wijze van uitzending;
• het vertegenwoordigen van de ondernemingen van de sector in de relaties met de representatieve werknemersorganisaties, zowel binnen als buiten de paritaire organen, en het sluiten van voor de leden bindende collectieve arbeidsovereenkomsten teneinde de arbeidsvoorwaarden in de sector transparant en eenvormig te maken;
• het vergemakkelijken van de betrekkingen tussen de ondernemingen van de sector onderling en van de ondernemingen van de sector met de overheid, zowel op regionaal en federaal als op Europees en internationaal niveau;
• het in dit kader bestuderen en aan haar leden bieden van noodzakelijke en nuttige diensten.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.