De Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen (BVBO) is de enige representatieve werkgeversfederatie voor de private bewakingssector. Ze behartigt de belangen van haar leden en van de bewakingssector in het algemeen. De leden van de BVBO vertegenwoordigen meer dan 90% van de Belgische bewakingsmarkt en stellen meer dan 90% van het totale aantal bewakingsagenten in de sector tewerk.

BVBO
Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen
Postadres

Stuiversstraat 8
1000 Brussel
Bezoekersadres
Ravensteinstraat 4
1000 Brussel
T + 32 2 313 87 04
info@apeg-bvbo.be  
Voorzitter
Bruin Bourgois
CEO
Filip Smeets
Expert-adviseur
Jan Cappelle
Oprichtingsdatum
1971
Leden
18 ondernemingen (14 bewakingsondernemingen en 4 opleidingsinstellingen)
Aantal werknemers actief in de ondernemingen die deel uitmaken van de federatie
9.000
www.apeg-bvbo.be


Bruin Bourgois, Voorzitter
Filip Smeets, CEO

De leden van de BVBO vertegenwoordigen meer dan 90% van de Belgische bewakingsmarkt en stellen eveneens meer dan 90% van het totale aantal bewakingsagenten in de sector tewerk.

De BVBO behartigt de belangen van de sector en streeft ernaar de marktpositie van haar leden te verbeteren door o.a. het communiceren over de toegevoegde waarde van de sector, het ageren tegen oneerlijke concurrentie en het promoten van de selectieprocedures op basis van kwaliteit.

De BVBO levert een aantal concrete diensten aan haar leden. Zo beheert ze de permanente stroom van waardevolle informatie vanuit het Secretariaat-Generaal naar de leden toe en omgekeerd. Tevens fungeert de vereniging als een uniek forum voor de communicatie tussen de leden onderling.

De BVBO is de enige representatieve werkgeversfederatie voor de bewakingssector en treedt namens haar leden op als gesprekspartner van onder meer de voogdijoverheid (de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken) en van de vakbonden binnen het Paritair Comité nr. 317 voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten (PC 317).

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.