FEBELCEM heeft als als doel de gebruikers van cement bij te staan, te informeren en op te leiden (informatie en technische bijstand aan de eindgebruikers opdat het cement op een juiste manier zou toegepast worden, alsook het bijdragen tot het welslagen van bouwprojecten).

Febelcem
Federatie van de Belgische Cementnijverheid
Kunstlaan 20
1000 Brussel
T + 32 2 645 52 11
info@febelcem.be
Contact
Eric Schelstraete, 
communicatieverantwoordelijke
T + 32 2 645 52 21
e.schelstraete@febelcem.be
Voorzitter 
Christoph Streicher
Directeur
Hervé Camerlynck
Oprichtingsdatum federatie
26/01/1949
Aantal leden
3
Aantal werknemers actief in de ondernemingen die deel uitmaken van de federatief
± 1.100
ww.febelcem.be


Christoph Streicher , Voorzitter
Hervé Camerlynck, Directeur

FEBELCEM heeft de volgende taken:
• vertegenwoordiging en verdediging van de belangen van haar leden;
• het beste gebruik van cement en beton promoten;
• informatie en technische bijstand aan de cementgebruikers.

FEBELCEM organiseert cursussen en studiedagen voor ontwerpers en uitvoerders en neemt deel aan de vormingscycli van toekomstige ingenieurs, architecten en werfpersoneel.

Samen met het VBO en de UWE onderhoudt de federatie voortdurend contact met de federale en gewestelijke overheden.
Ze neemt deel aan de werkzaamheden van de Europese Cementvereniging (Cembureau) en aan de normalisatiewerkzaamheden in België (NBN) en op Europees vlak (CEN).

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.