Embuild versterkt alle bedrijven actief in de bouw.

Embuild - The Belgian Construction Association
Kunstlaan 20
1000 Brussel
T + 32 2 545 56 00
info@embuild.be
Contact

Filip Coveliers, directeur Communicatie 
T + 32 2 545 57 05
filip.coveliers@embuild.be
Voorzitter
Thomas Scorier
Gedelegeerd bestuurder
Niko Demeester
Oprichtingsdatum federatie
10/04/1946
Aantal leden
16.000 aangesloten bouwondernemingen via 11 lokale verenigingen en 17 beroepsverenigingen
Aantal werknemers actief in de ondernemingen die deel uitmaken van Embuild
190.000

www.embuild.be
www.formalis.be/
www.ikzoekeenvakman.be/ Twitter
www.openwervendag.be/ Facebook
LinkedIn Build Your Home TikTok
YouTube Zot Van de Bouw Facebook Instagram


Thomas Scorier, Voorzitter
Niko Demeester, Gedelegeerd bestuurder

Als koepelorganisatie behartigt Embuild de belangen van alle bouwbedrijven op sociaal, juridisch, economisch, administratief en fiscaal vlak en dit zowel op internationaal, Europees als federaal niveau. De belangenverdediging en adviesrol inzake regionale bouw-,energie-en milieumateries wordt ingevuld door haar drie gewestelijke entiteiten (Vlaanderen, Brussels en Wallonie). De dienstverlening naar de leden-bouwbedrijven gebeurt via de 11 lokale verenigingen en de 17 beroepsverenigingen die de beroepsspecifieke bouwbelangen opvolgen.

Embuild staat voor:
- belangenverdediging op basis van grondig studiewerk op juridisch, economisch, sociaal, fiscaal vlak;
- advies aan alle leden-bouwbedrijven over alle bouw-, energie- en milieumateries;
- ondersteuning bij het opstarten en uitbouwen van het bedrijf via haar ondernemingsloket FORMALIS;
- informatie van en naar de leden-bouwbedrijven over alle bouwgerelateerde actualiteit via haar informatiekanalen: maandblad van en voor de aannemer Embuild Magazine/wekelijkse elektronische actualiteitsnieuwsbrief Flash/website met volledige bouwdatabank exclusief voor leden www.embuild.be;
- promotie van de bouwsector, de bouwbedrijven en de bouwberoepen via haar website www.ikzoekeenvakman.be voor de promotie van haar leden-bouwbedrijven en hun bouwactiviteiten, gericht ondernemingsloket en website www.formalis.be/ en het evenement met website als promotie van het bouwberoep/bouwbedrijf www.openwervendag.be/;
- bouwgerichte en permanente opleiding van werkgevers en hun medewerkers; 
- bevorderen van netwerking tussen alle stakeholders en partners die betrokken zijn in het bouwproces.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.