PensioPlus, de vroegere Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen, is de koepelvereniging van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP’s) – ook wel pensioenfondsen genoemd – en de inrichters van een sectoraal aanvullendpensioenplan. Bedrijven die activiteiten organiseren of diensten verlenen in het kader van de 2e pijler zijn eveneens welkom als toetredend lid.

PensioPlus
A. Reyerslaan 80
1030 Brussel 
T + 32 2 706 85 45
info@pensioplus.be
Secretaris-generaal
Ann Verlinden
T + 32 2 706 85 50
Ann.verlinden@pensioplus.be 
Voorzitster
Brigitte Bocqué
Brigitte.bocque@pensioplus.be
Oprichtingsdatum federatie
28/02/1975 (BS 01/05/1975)
Aantal leden
165
www.pensioplus.be
LinkedIn


Brigitte Bocqué, Voorzitster

De leden van PensioPlus zijn betrokken in het kader van de aanvullende pensioenen van de 2e pijler. Dit zijn de pensioenen die voortvloeien uit een collectieve pensioentoezegging verbonden aan een economische activiteit en georganiseerd door een bedrijf, een groep van bedrijven, een sector of een publieke instelling en dat voor werknemers, zelfstandigen of personeel in overheidsdienst. De effectieve leden van Pensioplus vertegenwoordigen meer dan 2 miljoen aangeslotenen.

PensioPlus benadrukt het belang van de 2e pijler en promoot deze op een actieve en permanente wijze teneinde voor iedereen te komen tot een beter en meer adequaat pensioen. In dit kader krijgt de slagzin van de vereniging “Smarter together for better pensions” volop haar betekenis van een echte ledenvereniging, die samen met al haar stakeholders streeft naar de beste oplossing voor alle belanghebbenden.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.