De ABSU is de nationale federatie van de schoonmaaksector, representatief ten aanzien van de overheid, de vakbonden, het VBO en de EFCI (European Cleaning and Facility Services Industry).  

ABSU
Algemene Belgische Schoonmaakunie
Nerviërslaan 117, bus 67
1040 Brussel
T + 32 2 732 13 42
Contact
Hilde Engels
T + 32 2 732 13 42
info@absugbn.be
Voorzitter
Yvan Fieremans
Gedelegeerd bestuurder
Hilde Engels
Oprichtingsdatum federatie
02/02/1966
Aantal onderneming lid van de federatie
166
Aantal werknemers actief in de ondernemingen die deel uitmaken van de federatie
37.148
http://www.absugbn.be/

 


Yvan Fieremans, Voorzitter
Hilde Engels, Gedelegeerd bestuurder

De leden van Absu zijn de werkgevers die voor rekening van derden hoofdzakelijk of met een duidelijk onderscheiden groep werknemers schoonmaakactiviteiten verrichte.

De binnen- of buitenschoonmaak van roerende of onroerende goederen of installaties (waaronder schepen), de schoonmaak van rollend en vliegend materieel (spoorwegwagons, bussen, vliegtuigen,...), de ontsmetting van roerende of onroerende goederen, het glazenwassen, het schoorsteenvegen, het verwijderen van afval, het uitbaten van afvalverbrandingsinstallaties en van containerparken, …

De Absu heeft als voornaamste taken:
• het bestuderen van problemen die eigen zijn aan het beroep en het ontwerpen van oplossingen, rekening houdend met de eisen van het economisch leven, het bevorderen van de verwezenlijking van deze oplossingen;
• het verdedigen van de rechten van de leden, het bestuderen en vrijwaren van hun belangen en van hun onderneming;
• het vertegenwoordigen van de leden bij de overheid en bij groeperingen van dezelfde aard, zowel in België als in het buitenland;
• het onderhandelen over elke sociale en economische aangelegenheid of over elke kwestie die van algemeen belang is voor de bedrijfstak.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.