De Werkgeversfederatie voor de Internationale Handel, het Vervoer en de Logistiek houdt zich vooral bezig met sociale aangelegenheden in ruime zin m.b.t. bediendenpersoneel tewerkgesteld in ondernemingen die ressorteren onder het paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek (paritair comité 226).

Werkgeversfederatie voor de Internationale Handel, het Vervoer en de Logistiek
Brouwersvliet 33, bus 7
2000 Antwerpen 1  
T + 32 3 221 99 89
Contact
Didier Lobelle
T + 32 3 221 99 89
didier.lobelle@wf-fe.be
Voorzitter
Paul Valkeniers
Secretaris-generaal
Didier Lobelle
Oprichtingsdatum federatie
15/06/1937
Aantal leden
500
Aantal werknemers actief in de ondernemingen die deel uitmaken van de federatie
34.500
http://www.wf-fe.be/

 


Paul Valkeniers, Voorzitter
Didier Lobelle, Secretaris-generaal

De Werkgeversfederatie voor de Internationale Handel, het Vervoer en de Logistiek is ondertekenende partij bij de totstandkoming van cao's voor de sector en geeft gerichte informatie op sociaal gebied voor de aangesloten ondernemingen, inclusief adviezen i.v.m. sociale en arbeidswetgeving en collectieve arbeidsovereenkomsten.

De federatie is gemandateerd door volgende beroepsgroeperingen:

 • Belgian Courier Association (BCA)
 • Federatie van Belgische Transporteurs (FEBETRA)
 • FORWARD Belgium
 • Koninklijke Belgische Redersvereniging (KBRV)
 • Nationale Federatie der Verenigingen van Scheepsagenten en -makelaars van België (NAVES)
 • Nationaal Forum Logistiek (NAFOLO)
 • Nafolo Aviation
 • Transport en logistiek Vlaanderen (TLV)
 • Vlaams logistiek verbond (VLV)
 • Werkgeversverbond der Belgische havens
 • Belgische Kamer der Verhuizers

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.